WFOŚiGW w Łodzi

Termomodernizacja budynku magazynowo -socjalnego KWP w Łodzi ul. Stokowska 21/25

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  zrealizowała w 2014r.  projekt pn.: „Termomodernizacja budynku magazynowo-socjalnego KWP w Łodzi ul. Stokowska 21/25”.

Projekt otrzymał dofinansowanie  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 520 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 300 000,00 zł.


Celem projektu jest podniesienie komfortu pracy, obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne. Przeprowadzone działania termomodernizacyjne mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników budynku, jego estetykę oraz przedłużają trwałość jego funkcjonowania. Wiąże się to również z ochroną przed stratami ciepła oraz ochroną środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
W ramach zadania wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Zadanie jest realizowane w budynku magazynowo-socjanlnym KWP w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25.

 

 www.wfosig.gov.pl

Powrót na górę strony