Pozwolenia na broń

DOKUMENTY  WYMAGANE  PRZY  UBIEGANIU  SIĘ  O  WYDANIE POZWOLENIA DOPUSZCZAJĄCEGO DO POSIADANIA BRONI W  CELU  OCHRONY  OSÓB  I  MIENIA

 

  1. Wniosek  do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, o wydanie pozwolenia dopuszczającego do posiadania broni w celu ochrony osób i mienia 
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego ( wymaganego przy wydawaniu zaświadczenia o wpisie na LKP )
  4. Zdjęcia – 1 szt.
  5. Kserokopia zaświadczenia POF
  6. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł ( za wydanie decyzji ) na konto:

Urzędu Miasta Łodzi Getin Bank SA

Nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016;