DZIAŁANIA „PRĘDKOŚĆ” - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi

Aktualności

DZIAŁANIA „PRĘDKOŚĆ”

29 maja 2020 roku Policja województwa łódzkiego przeprowadziła działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Nadrzędnym celem działań było zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Jako najbardziej śmiercionośna przyczyna wypadków zagraża nie tylko kierującym i ich pasażerom ale również pieszym. W przypadku potrąceń pieszych, już niewielkie przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka. Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach.

Funkcjonariusze, w ramach działań prowadzili pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Szczególną rolę w działaniach mieli policjanci z Zespołów pn. SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim jak m. in. przekraczanie prędkości. W służbie używali najnowszych pojazdów wyposażonych w wideorejestrator, a także ręcznych mierników prędkości
z wizualizacją.

Łącznie policjanci skontrolowali 794 pojazdy, w 577 przypadkach przyczyną kontroli było przekroczenie dozwolonej prędkości. Zatrzymali też 29 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności.  Taka wzmożona czujność niezbędna jest
m. in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.

Tekst
podkom. Kamil Wnukowski