„Bezpieczna DK 74” - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi

Aktualności

„Bezpieczna DK 74”

W dniu 07 czerwca 2020 roku wspólnie z garnizonem świętokrzyskim przeprowadziliśmy działania pn. „Bezpieczna DK 74”. Na terenie województwa łódzkiego zaangażowane zostały powiaty: opoczyński, piotrkowski, bełchatowski, wieluński i wieruszowski.

Policjanci podczas przedsięwzięcia wykorzystywali radiowozy nie tylko oznakowane, ale również nieoznakowane do dynamicznych kontroli, wyposażone w wideorejestratory. Tam gdzie była taka potrzeba patrole zostały ustawione kaskadowo, pod kątem zwracania szczególnej uwagi na tzw. ,,piratów drogowych’’. Podczas działań zatrzymano do kontroli 83 pojazdy z czego 58 przypadków to przekraczanie dopuszczalnej prędkości.