ARKUSZ REJESTRACYJNY do konkursu: „Odblask- Świeć przykładem”

ARKUSZ REJESTRACYJNY**

(do konkursu: „Odblask- Świeć przykładem”)

 

 

 

Szkoła podstawowa nr   /Gimnazjum nr         * w

 

Dokładny adres wraz z kodem pocztowym (powiat, gmina), szkoły, telefon:

 

 

Adres mail:

 

Imię i Nazwisko zgłaszającego szkołę:

 

 

 

 

 

*-niepotrzebne skreślić

**- zgłoszenie szkoły oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu konkursu „Odblask –świeć przykładem”.

Powrót na górę strony