Oferta wspierania wychowania komunikacyjnego - Profilaktyka - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi

Profilaktyka

Oferta wspierania wychowania komunikacyjnego

Uprzejmie informujmy, że Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozpoczyna eksploatację pojazdu do działań profilaktyczno-edukacyjnych wyposażonego m. in. w mobilne miasteczko ruchu drogowego.

Pojawia się możliwość wspierania przez nas zajęć wychowania komunikacyjnego prowadzonych w szkołach podstawowych.Biorąc pod uwagę funkcjonujące już przy Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego mobilne miasteczka oraz obiekty stałe w naszym województwie a także ekonomikę postępowania zaplanowano, że wspomniany pojazd uczestniczył będzie w zajęciach prowadzonych na terenie powiatów brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego, zgierskiego oraz powiatu łaskiego.Zaplanowano, że zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu - w okresie roku szkolnego (z zasady we wtorki i czwartki), poza nim zależnie od zgłoszeń otrzymywanych przez organizatorów wypoczynku, placówek oświatowych itp. Prośby dotyczące wykorzystania miasteczka ruchu drogowego należy zgłaszać do tut. wydziału na numer: 042 665 31 26, 042 665 31 17 fax 042 665 17 75 podając możliwości terenowe obiektu (w tym przybliżone wymiary boisk i sal gimnastycznych – w okresie trudnych warunków atmosferycznych), ilość dzieci i kontakt telefoniczny. O przydzielonych terminach decydować będzie kolejność otrzymywanych zgłoszeń.