Profilaktyka

Oferta wspierania wychowania komunikacyjnego

Uprzejmie informujmy, że Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi korzysta z pojazdu do działań profilaktyczno-edukacyjnych wyposażonego m. in. w mobilne miasteczko ruchu drogowego.

Od kilku lat wspieramy zajęcia wychowania komunikacyjnego prowadzonych w szkołach podstawowych. Biorąc pod uwagę funkcjonujące już przy WORD mobilne miasteczka oraz obiekty stałe w naszym województwie, a także ekonomikę postępowania zaplanowano, że zajęcia odbywać się będą zależnie od zgłoszeń otrzymywanych przez organizatorów z placówek oświatowych, oraz możliwości wynikających z wypełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy obsługujących pojazd. Prośby dotyczące wykorzystania miasteczka ruchu drogowego należy zgłaszać do tut. wydziału na numer: 47 8425546, 47 8425504 faks 47 8425565 lub mailowo na adres: profilaktyka.wrd@ld.policja.gov.pl -podając możliwości terenowe obiektu (w tym przybliżone wymiary boiska i sali gimnastycznej – w okresie trudnych warunków atmosferycznych), ilość dzieci i kontakt telefoniczny do osoby zgłaszającej. O przydzielonych terminach decydować będzie kolejność otrzymywanych zgłoszeń.
Pisma proszę kierować do Naczelnika WRD KWP w Łodzi

 

Powrót na górę strony