Bezpieczna Europa bez granic

Przedmiotem projektu „Bezpieczna Europa bez granic” jest organizacja 11 specjalistycznych szkoleń z zakresu informatyki śledczej skierowanych do 90 funkcjonariuszy i pracowników Laboratoriów Kryminalistycznych i Wydziału Wywiadu Kryminalnego Policji z 6 jednostek KWP w Polsce.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia zdolności służb w walce z przestępczością trans graniczną i zorganizowaną w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i ochrony dorobku Schengen. Efektem odbytych szkoleń będzie zwiększenie wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy,
w szczególności w zakresie informatyki śledczej.

Wysoko wykwalifikowana kadra będzie potrafiła pozyskiwać informacje, niedostępne dla tradycyjnych metod śledczych i przyczyni się w ten sposób do szybszego, a co za tym idzie skuteczniejszego reagowania na zagrożenia. Obecnie przestępczość z wykorzystaniem Internetu jest jedną z form przestępczości transgranicznej stając się przedmiotem współpracy różnych instytucji międzynarodowych w tym policji różnych krajów. Umiejętność szybkiego i skutecznego pozyskiwania danych z Internetu, prawidłowego interpretowania nagłówków mail-i, rozpoznanie metod użytych do przeprowadzania ataku bądź wyłudzenia wrażliwych danych stały wymaganiem stawianym organom ścigania różnych krajów.
Niewątpliwie wyspecjalizowane szkolenia z zakresu informatyki śledczej wspomogą realizację i ochronę idei Schengen. Wyszkolenie polskich specjalistów z tej dziedziny pozwoli na dynamiczniejsze zwalczanie przestępstw transgranicznych i obecności Polski jako równego partnera europejskich organów ścigania.

Wnioskodawcą projektu „Bezpieczna Europa bez granic”  jest KWP w Łodzi. Projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy następującymi podmiotami:

- Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi
- Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
- Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy
- Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu
- Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu
- Centralnym Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie
 

Wartość Projektu wynosi 1 288 930,00 zł.

 

 

Projekt jest  realizowany w okresie od stycznia 2015r. do marca 2016r.
Poniższy harmonogram przedstawia rzeczowy okres realizacji projektu.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony