Ślubowanie nowo przyjętych policjantów i pożegnanie odchodzących na zasłużoną emeryturę

28 lutego 2017 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów, którzy rozpoczęli służbę 22 lutego 2017 roku. Tego dnia szeregi garnizonu łódzkiego zasiliło 43 policjantów, w tym 16 kobiet oraz 27 mężczyzn. Ceremonię poprzedziła msza święta celebrowana . Honorowym gościem uroczystości był Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau.

Pierwszym punktem uroczystości było złożenie ślubowania,  funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał insp. Andrzej Łapiński  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  oraz kierownictwo Komend Miejskiej i Powiatowej w Łodzi , Pabianicach i Zgierzu.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Te słowa przysięgi podczas uroczystości wypowiedziało 34 funkcjonariuszy w tym 12 kobiet. Po przeszkoleniu podstawowym  nowo przyjęci  policjanci będą pełnić służbę w  łódzkim Oddziale Prewencji, Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komendzie Powiatowej w Pabianicach i Zgierzu. Pozostali przyjęci, którzy ślubowali w swoich jednostkach trafią do komend miejskich i powiatowych policji garnizonu łódzkiego. Po zakończeniu ceremonii ślubowania insp. Andrzej Łapiński  powitał nowo przyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie 32 policjantów,  którzy w tym roku, po przepracowaniu wielu lat w mundurze, odeszli ze służby. Za zaangażowanie i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych w trakcie długoletniej służby Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przyznał im nagrody rzeczowe i   pieniężne. Nagrody wyróżnionym policjantom wręczał insp.Andrzej Łapiński wspólnie z Wojewodą Łódzkim Zbigniewem Rauem.

W imieniu odchodzących ze służby w policji zabrał głos insp. w stanie spoczynku Krzysztof Michalski były Komendant Powiatowy Policji w Radomsku.

Następnie wręczone zostały nagrody  finansowe policjantom , którzy wyróżnili się pełniąc wzorowo  służbę. I tak Komendant Główny Policji  , przyznał nagrody pieniężne  za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i zaangażowanie 5 policjantom a Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 54 funkcjonariuszom. Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi  insp. Andrzeja Łapińskiego legitymacji służbowych nowo przyjętym policjantom.

 

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

 

W 2017 roku szeregi łódzkiego garnizonu  ma zasilić  291 policjantów.

Przyjęcia są dokonywane w czterech transzach, pierwsza z nich odbyła się już w lutym, kolejne planowane są  w maju, sierpniu oraz grudniu.

 

 • dowódca składa meldunek komendantowi
 • ślubowanie policjantów
 • ślubowanie policjantów
 • ślubowanie policjantów
 • ślubowanie policjantów
 • uroczyste pożegnanie odchodzących ze służby
 • uroczyste pożegnanie odchodzących ze służby
 • uroczyste pożegnanie odchodzących ze służby
 • policjanci podczas uroczystej zbiórki
 • przemowa wojewody łódzkiego
 • przemowa komendanta wojewódzkiego policji
 • przemowa w imieniu odchodzących ze służby
 • komendant wręcza legitymacje policjantom
 • komendant wręcza legitymacje policjantom
 • komendant podczas wyróżnień policjantów

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 21.84 MB)

Powrót na górę strony