Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

11 marca 2016 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów, którzy rozpoczęli służbę w marcu 2016 roku. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał insp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

      "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."
Te słowa przysięgi podczas uroczystości wypowiedziało 52 osoby w tym 10 kobiet. Po przeszkoleniu podstawowym  nowoprzyjęci  policjanci będą pełnić służbę w  łódzkim Oddziale Prewencji, Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi pozostali  trafią do komend miejskich i powiatowych policji garnizonu łódzkiego. Po zakończeniu ceremonii ślubowania insp. Andrzej Łapiński  powitał nowoprzyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie.
W pierwszej transzy 2016 roku garnizon łódzki przyjął w swoje szeregi 95 osób, 18 kobiet oraz 77 mężczyzn.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury. 

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w policji w garnizonie łódzkim. Nowi policjanci będą przyjmowani w transzach:
- 7 marca 2016 r. -  95 osób (zrealizowano)
- 6 czerwca 2016 r. -  37 osób
- 12 września 2016 r. - 65 osób
- 28 listopada 2016 r. - 64 osoby
Informujemy, że w oparciu o cyklicznie dokonywaną w 2016 r. analizę fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać ewentualnej modyfikacji ww. terminów i limitów przyjęć do służby.
 

  • nowo przyjęci policjanci
  • ślubowanie nowo przyjęctych policjantów
  • ślubowanie nowo przyjęctych policjantów
  • ślubowanie nowo przyjęctych policjantów

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 20.84 MB)

Powrót na górę strony