NOWY KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI - Galerie zdjęć - Policja Łódzka

Galerie zdjęć

NOWY KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI

10 lutego 2016 roku w obecności insp. Heleny Michalak Zastępcy Komendanta Głównego Policji wprowadzono na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego dotychczasowego Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku.

Inspektor Łapiński został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji. Pełniący obowiązki KWP w Łodzi insp. Tomasz Michułka z dniem 9 lutego 2016 roku został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. 

W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza Garnizonu Łódzkiego oraz zaproszeni goście : Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski. 


Insp. Andrzej Łapiński ma 44 lata. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu  w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od początku związany z pionem kryminalnym. Początkowo w KRP w Białymstoku później w Centralnym Biurze Śledczym KGP gdzie jako Naczelnik zajmował się m.in. zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i wywiadem kryminalnym. Od października 2013 roku był Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku a wcześniej  Komendantem Powiatowym Policji w Mońkach. Odznaczony Srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” , Brązowym Krzyżem Zasługi , Złotą odznaką „Zasłużony Policjant” , Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” , Brązową odznaką honorową "Podlaski Krzyż Floriański".
Ma żonę  i dwójkę dzieci.  Interesuje się informatyką.

  • policjanci oddają honor Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi
  • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi całuje sztandar KWP w Łodzi
  • Pani Zastępca Komendanta Głównego Policji gratuluje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi
  • Pani Zastępca Komendanta Głównego Policji gratuluje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi
  • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
  • Zastepca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi gratuluje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi
  • Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oddaje meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji
  • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi