Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Cyberprzestępczość – nowe zagrożenia”

16 lutego 2017 roku w Auli Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie odbyła się konferencja pn. „Cyberprzestępczość – nowe zagrożenia” organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Brzezinach, Starostwo Powiatowe w Brzezinach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

Konferencja rozpoczęła się od przemówieniami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego oraz Starosty Brzezińskiego Edmunda Koteckiego, którzy przywitali zebranych gości oraz wprowadzili ich w tematykę konferencji. Kolejnym ważnym punktem był  występ uczniów Szkoły Podstawowej w Różycy, którzy zaprezentowali przedstawienie „W sieci”. Przekaz dzieci dotyczący problematyki cyberprzestępczości przykuł uwagę widzów oraz wzbudził ogromne zaciekawienie i zainteresowanie treściami przekazywanymi przez najmłodszych uczestników. Po występie dzieci z Różycy głos zabrał pierwszy z prelegentów - mł.insp. dr hab. inż.  Jerzy Kosiński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Poruszył on problem wyłudzenia pieniędzy od użytkowników sieci, w zamian za odblokowanie konta, uprzednio zablokowanego przez sprawcę, przy pomocy złośliwego oprogramowania. W swojej prezentacji wskazał na najistotniejsze aspekty dotyczące tej problematyki, metody działania sprawców oraz ich skutki. Kolejny prelegent z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podinsp. Przemysław Wrzosek poruszył inny aspekt związany z cyberprzestępczością – tj. problematykę cyberterroryzmu i jego zagrożeń dla społeczności lokalnych.

Druga część konferencji rozpoczęła się materiałem filmowym dotyczącym stalkingu w sieci przygotowanym przez młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół w Rogowie. Informację na temat działalności profilaktycznej rogowskiej młodzieży przedstawił w kontekście filmu dyrektor szkoły Radosław Kubicki. Swoja wiedzą podzielił się z uczestnikami również wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podinsp. Adam Macoch, który wypowiedział się na temat „Zagrożeń związanych z komunikacją internetową”.  Odniósł się on do materiału przygotowanego przez młodzież oraz korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia poszerzył zawarte w nim informacje o problematykę związaną z przestępczością internetową.

Prelegent mjr. Michał Siek z Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przygotował prezentację na temat  „Pozory anonimowości i bezpieczeństwa w sieci”. Tematyka dotycząca zabezpieczenia własnych danych w sieci wzbudziła ogromne zainteresowanie gości konferencji. Oprócz działania sprawców poruszył także temat związany z właściwym zabezpieczaniem własnych danych w sieci. Opowiedział on zebranym osobom jak niewiele trzeba zrobić, aby nie stać się ofiarą przestępców w sieci. Wskazał ponadto przykłady niewłaściwego zabezpieczania dostępu do kont internetowych poprzez umieszczanie zbyt prostych haseł dostępowych.

Po prezentacji mjr. Sieka zaprezentowali się uczniowi uczęszczających do ZSP w Brzezinach. Występ młodzieży, w trakcie którego recytowali wiersz Wiesławy Szymborskiej „Nienawiść” oraz własne spostrzeżenia na temat zagrożeń ze strony Internetu został ubarwiony występem wokalnym jednej z uczennic. Ostatni z prelegentów kom. Łukasz Jędrzejczyk – Naczelnik Wydziału Rozpoznania Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji - w swoim przemówieniu omówił sukcesy w zwalczaniu cyberprzestępczości na przykładach z województwa łódzkiego.

Na zakończenie Komendant insp. Andrzej Łapiński oraz Starosta Edmund Kotecki podziękowali wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie. Wręczyli przy tym zaangażowanym w organizację konferencji uczniom, ich opiekunom, dyrektorom szkół oraz prelegentom drobne upominki oraz okolicznościowe dyplomy. Każdemu z uczestników konferencji wręczony został certyfikat szkolenia oraz okolicznościowa przypinka.

Konferencja na temat cyberprzestępczości miała nietypowy innowacyjny przebieg. Połączenie wiedzy i doświadczenia specjalistów z entuzjazmem i nowym spojrzeniem tych, do których kierowana jest profilaktyka, jednocześnie samodzielnie ją tworzących dało zdumiewający efekt pozostający na długo w pamięci.

W konferencji oprócz Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach insp. Cezarego Petrusa oraz policjantów i pracowników z KPP w Brzezinach ,inicjatorów i bezpośrednich realizatorów  konferencji, udział wzięli:

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Buda,

Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego –Iwona Wieczorek oraz Katarzyna Wieczorek

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński - współorganizator konferencji

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski

Naczelnik Wydziału Rozpoznania Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji kom. Łukasz Jędrzejczak

Komendanci miejscy i powiatowi Policji oraz Naczelnicy Wydziałów KMP i KPP garnizonu łódzkiego wraz z funkcjonariuszami zajmującymi się zwalczaniem cyberprzestępczości i profilaktyką społeczną 

Naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - Zastępca Dyrektora Biura Administracji i Logistyki ŁUW – Mariusza Bratosa oraz Paweł Ciszewski,

Przedstawiciel PGE Dystrybucja SA  Oddział Łódź – Teren  Piotr Pirowski

Starosta Brzeziński Edmund Kotecki– współorganizator konferencji, który objął ją także swoim patronatem,

Andrzeja Mariański - Prodziekan Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – partnera organizacyjnego konferencji, który przybył wraz z grupą studentów SAN

Samorządowcy ziemi brzezińskiej w tym zastępca burmistrza Brzezin Justyna Nowak wraz z przewodniczącym Rady Miasta Tadeuszem Baruckim

Wójt Gminy Rogów Daniela Kołada

Z/ca Wójta Gminy Brzeziny Lechosław Adamczyk

Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie Janusz Falkowski Nadleśniczy  LZD SGGW Rogów  Grzegorz Wasilewski

Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach bryg. Dariusz Guzek wraz z funkcjonariuszem  Sebastianem Połygiewiczem

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości w tym Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Brzezinach Ewelina Krasnowska wraz z kuratorami  zawodowymi Dominiką Płocką-Sobierajską, Agnieszką Możdżeń, Czesławem Wiwatowskim,

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Magdalena Adamska wraz z Katarzyną Kaźmierczak,

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Brzezinach Waldemar Fiks

Członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego OSP RP  - v/ce Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Brzezinach- druh Krzysztof Czułno 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Elżbieta Szklarek

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Brzezinach Piotr Wojciechowski i Lidia Kolasińska-Tomczak

Przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Katarzyna Marciniak- Kowalska i  Romana Kornacki

Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach- płk. w st. spocz. Zbigniew Osiowy

Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rogowie Renata Kobiera

Przedstawiciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzezinach psycholog Paweł Nowak

Przedstawiciele Komendy Regionalnej Służby Ochrony Kolei w Łodzi – w osobach inspektora Marka Sarna oraz inspektora Przemysława Katarzyńskiego

Przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Dariusz Hadryś

Piotr Patora Koordynator ds. Innowacji Pedagogicznych Łódzkiego Kuratorium Oświaty   dyrektor ZS w Rogowie Radosław Kubicki

dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół miasta i powiatu brzezińskiego dyrektor ZSP w Brzezinach Anna Sokołowska oraz v/ce dyrektor Iwona Dudka , dyrektora LO w Brzezinach – Maria Pisarska, dyrektor SP nr 1 w Brzezinach –Zbigniew Zieliński, dyrektor SP w Jeżowie –Lucyna Kalemba, dyrektor SP w Przyłęku Dużym –Grażyna Ziółkowska, dyrektor SP w Bogdance – Danuta Grzejszczak oraz osoby dbające w placówkach oświatowych o bezpieczeństwo teleinformatyczne

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różycy –Aneta Mrówka wraz z Anną Retelewską oraz uczniami

Przedstawiciele instytucji, urzędów i przedsiębiorców: Aneta Bogdańska - Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Leszek Jarząb – firma Gra-Lech – Jordanów, Naczelnik Urzędu Pocztowego w Brzezinach Beata Wojdal, Kierownik Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Jeżowie – Iwona Łęczycka, Paulina Woźna – z firmy ELEWATOR Rogów, Dyrektor Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Dmosinie - Henryk Kawa

 

  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja
Powrót na górę strony