Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Punkt przyjęć interesantów w Burzeninie

8 czerwca 2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego Punktu Przyjęć Interesantów w Burzeninie. Terytorialnie podlega on Komisariatowi Policji w Złoczewie. Inwestycja ta była możliwa dzięki przychylności i wsparciu finansowemu władz samorządowych gminy Burzenin na czele z Wójtem – Jarosławem Janiakiem. Punkt przyjęć mieści na ul. Sieradzkiej 4, w odnowionym budynku, będącym własnością Urzędu Gminy w Burzeninie. Otwarcie punktu przyjęć interesantów to jeden z elementów realizacji programu prewencyjnego „Dzielnicowy bliżej nas”.


W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski, Naczelnik Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi podinsp. Mariusz Adamczyk oraz kierownictwo sieradzkiej komendy – Komendant Powiatowy Policji  w Sieradzu  - nadkom. Wojciech Kuśmierek oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu – mł. insp. Cezary Adamczyk. Uczestniczyli w niej również władze samorządowe okolicznych gmin, a wśród nich – Wójt Gminy Brzeźnio – Dorota Kubiak, Wójt Gminy Klonowa – Dariusz Perdek , Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Złoczew – Czesław Pędzik oraz Proboszcz Parafii pw. Św. Wojciecha i Stanisława  ksiądz Paweł Doruch.  
Wszystkich zgromadzonych powitali gospodarze uroczystości – Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu oraz Wójt Gminy Burzenin., którzy podkreślili znaczenie wspólnej inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności  Słowa podziękowania do samorządu Gminy Burzenin, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego skierował  Zastępca Komendanta – Włodzimierz Kalinowski. Jako wyraz wdzięczności za współpracę i wsparcie Policji garnizonu łódzkiego, z rąk Komendanta Wójt Jarosław Janiak otrzymał pamiątkową tabliczkę.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – Włodzimierz Kalinowski, Wójt Gminy Burzenin – Jarosław Janiak oraz Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu – nadkom. Wojciech Kuśmierek. Pomieszczenie  poświęcił ksiądz Paweł Doruch. Następnie wszyscy zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć odnowione pomieszczenia obiektu. Koszt inwestycji, która poniósł burzeniński samorząd, to około 20 tysięcy złotych. Punkt przyjęć interesantów został wyposażony w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy z dostępem do zaplecza socjalnego. Otwarcie punktu przyjęć interesantów to jeden z elementów realizacji programu prewencyjnego „Dzielnicowy bliżej nas”.
Z pewnością inicjatywa ta podniesienie jakości obsługi i usprawni kontakt interesantów z dzielnicowym. W każdą środę w godz. 10.00-12.00 w punkcie dyżurował będzie dzielnicowy  -  
mł. asp. Mariusz Chmielewski.

Powrót na górę strony