Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie antyterrorystyczne dla przedstawicieli oświaty

Policjanci z Wydziału Prewencji wieluńskiej komendy zorganizowali spotkanie dotyczące zasad postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Szkolenie miało charakter interaktywny i zostało zorganizowane dla dyrektorów placówek oświatowych, administrujących na co dzień szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne na terenie powiatu wieluńskiego. Inicjatywa szkolenia leży po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy oraz warszawskiej policji. W spotkaniu min. udział wziął Naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP w Wieluniu podinspektor Mirosław Janicki.

Niezbędnym jest właściwe przygotowanie placówek oświatowych do niebezpiecznych sytuacji. Obecni na spotkaniu obejrzeli film traktujący o niebezpiecznej sytuacji oraz wysłuchali komentarza policjanta  zajmującego się tego rodzaju problematyką. Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu wieluńskiego zapoznali się między innymi z zadaniami jakie na nich ciążą na wypadek wtargnięcia napastnika, a także z zasadami postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki. Poznali również obowiązki pracowników placówek oświatowych związanych z wprowadzaniem „zasad alarmowania i postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika” oraz zasad postępowania osób przebywających na terenie placówki w kryzysowej sytuacji. Oczywiście spotkanie dało również możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznej. Było okazją do zwrócenie uwagi na nurtujące tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. 

https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/terroryzm-co-robic-w-s/242,dok.html

Powrót na górę strony