Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA oraz program „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS ” jako istotny głos dialogu społecznego

17 listopada 2017 roku, w sali Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26 odbyła się konferencja poświęcona dwóm kluczowym inicjatywom mającym na celu poprawę bezpieczeństwa: "KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA" oraz program „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS ”. Niemalże równocześnie zorganizowano wojewódzki finał Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. Wzięło w nim udział kilkuset uczniów.

Wśród zaproszonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego osób mieliśmy zaszczyt gościć posłów na Sejm RP Waldemara Budę, Tadeusza Wożniaka, Roberta Telusa i Piotra Polaka. W imieniu poseł Joanny Kopcińskiej wystąpiła dyrektor biura poselskiego Sylwia Grzeszczak natomiast w imieniu Arcybiskupa Metropoloity Łodzkiego - kanclerz kurii archidiecezjalnej  ks. Zbigniew Tracz. W tym zacnym gronie znalazł się także Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ prof.dr hab. Tomasz Czapla, dzięki któremu moglismy zorganizować to spotkanie w obiekcie uczelni.

Przedsięwzięcie to miało na celu zaprezentowanie osiągnięć i korzyści po roku funkcjonowania KMZB oraz programu „ Dzielnicowy bliżej nas” nie tylko w aspekcie społecznym, ale także współpracy różnych instytucji działających na terenie województwa łódzkiego, których przedstawiciele także wzięli udział w konferencji. Podczas kolejnych wystąpień zostały przedstawione zalety funkcjonowania takiego narzędzia jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, które wykorzystywane jest w profilaktyce, analizie zagrożeń oraz przygotowaniu pracy dzielnicowych jako policjantów tzw. pierwszego kontaktu.

Podinsp. Radosław Malanowski z Wydziału Prewencji KWP w Łodzi omówił prezentację "Efektywny dialog ze społeczeństwem - ewaluacja, mozliwości i przyszłość". Jako kolejny prelegent głos zabrał podinsp. Arkadiusz Stawiarski z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Obrazowo  pokazał przykłady działań dzielnicowych, w których pomysłowość i otwartość na kontakt okazały sie kluczem do rozwiązania konkretnych problemów społecznych. Podinsp. Dariusz Kurek z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach wskazał na to, jak ważnym narzędziem jest KMZB w poprawie infrastruktury drogowej. Asp. sztab. Paweł Lesiak z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej zainteresował słuchaczy prezentacją pod tytyłem Każdy Może Zostać Bohaterem. Asp. sztab. Damian Pawlak z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie pokazał, jak efektywnie wykorzystywana jest KMZB przy działaniach rewitalizacyjnych miasta i gminy. Pani Judyta Fiedlin z Centrum Europejskiego w Natolinie wskazała na oczekiwania społeczeństw Polski i wybranych krajów UE w zakresie bezpieczeństwa, pokazując KMZB jako przykład tzw. dobrych praktyk w Europie. Przy eliminacji zagrożeń bardzo ważna jest współpraca róznych służb. Takim przykładem jest kooperacja Policji i Straży Miejskiej. Na przykładzie Łodzi tę współprace omówiła podinsp. Violetta Gawron z Komendy Miejskiej Policji  oraz  Katarzyna Chodak  ze Straży Miejskiej w Łodzi. St. asp. Sławomir Szymański z KPP w Sieradzu wraz z przedstawicielką Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu pokazał, że dzielnicowy może być głosem mieszkańców w sprawie bezpieczeństwa i skutecznie realizować ich oczekiwania w tym zakresie. Funkcjonariusz Strasży Ochrony Kolei wraz z podinsp. Sławomirem Wilenczycem z KPP Łódź-Wschód omówił działania pod hasłem "Przejazd do życia" poprawiające bezpieczeństwo na terenach kolejowych. Wystąpienie naukowe przedstawił dr hab. Artur Gruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego/Centrum Europejskie w Natolinie/. Poświęcone one było roli ośrodków konsolidacji danych w skutecznym wdrożeniu modelu community policing. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty. Była to także doskonła okazja do wyróżnienia przez KWP w Łodzi dwóch funkcjonariuszy z KPP w Opocznie, który uratowali życie dziecka. Brawa na stojąco od calego gremium były wyrazem szczerego uznania.

PATRONAT MEDIALNY NAD KONFERENCJĄ OBJĘŁY POLSKIE RADIO ŁÓDŹ ORAZ TVP ŁODŹ - DZIĘKUJEMY!

Równolegle w godzinach od 9.30 do 13.00 na terenie MOSiR przy ul. Małachowskiego 5/7 w Łodzi  odbył się finał wojewódzki Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. W tej części udział wzięło  ponad 400 dzieci i młodzieży z całego województwa łódzkiego. Rywalizowały w teście sprawności fizycznej, teście wiedzy o bezpieczeństwie oraz konkursie na najlepszą drużynę  kibicującą.  /RELACJA WKRÓTCE/

Przypomnijmy:

14 września 2016 r. uruchomiono na terenie  województwa łódzkiego Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aplikacja ta stanowi doskonałe narzędzie, które w znacznym stopniu wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego garnizonu. Dzięki funkcjonowaniu KMZB łódzka Policja otrzymuje szereg sygnałów przekazywanych przez mieszkańców regionu, które następnie wykorzystywane są podczas dyslokowania sił i środków oraz zadaniowania funkcjonariuszy. Łącznie od początku funkcjonowania mapy naniesiono w kraju 542 873 zagrożenia, w tym 38 725 zjawisk odnotowano na terenie województwa łódzkiego. Policjanci  naszego garnizonu weryfikując zgłoszenia za pośrednictwem aplikacji potwierdzili 14 627 zagrożeń. Głównie dotyczyły one obszarów związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, przekraczaniem dozwolonej prędkości oraz nieprawidłowym parkowaniem. Dzięki zaangażowaniu policjantów podejmujących odpowiednie działania wyeliminowaliśmy ponad 2 180 negatywnych zjawisk zaistniałych w naszym województwie, co stanowi 14,9 % wszystkich potwierdzonych zgłoszeń i plasuje nas na 2 miejscu w kraju (średnia krajowa wynosi 6,3 %).

Rozwiązywanie zdiagnozowanych dzięki mapie problemów często wymaga również nawiązania współpracy międzyinstytucjonalnej mającej na celu wzajemne podejmowanie działań zmierzających do niwelowania występujących na danym terenie zagrożeń. Należy podkreślić, iż są to zagrożenia najbardziej uciążliwe i dotkliwe dla społeczeństwa, głównie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekraczaniem prędkości, nieprawidłowym parkowaniem czy niewłaściwą infrastrukturą drogową. Z przekazanych przez jednostki KMP/KPP garnizonu łódzkiego informacji wynika, że rzetelne zweryfikowanie wskazanych zagrożeń oraz reakcja Policji, a także podejmowanie wzajemnych przedsięwzięć włączających inne instytucje czy podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa przynoszą wymierne efekty w postaci zlikwidowania zgłaszanych przez Internautów problemów. We wszystkich powiatach dzięki współpracy z zarządcami dróg wielokrotnie podkreślano sukcesy związane np. z usunięciem czy zmianą nieprawidłowego oznakowania, doświetlenia drogi bądź też naprawą zniszczonej nawierzchni jezdni. Jako przykład takich działań można wskazać m.in.:

KPP w Bełchatowie, gdzie wystąpienia kierowane do instytucji pozapolicyjnych przyczyniły się do:

 • naprawy złej nawierzchni drogi gminnej w m. Zdzieszulice Dolne, Janów i Osina (wystąpienie kierowane do UG w Bełchatowie i UG w Klukach);
 • wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych przy blokach 137 i 144 na os. Dolnośląskim  (wystąpienie kierowane do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie);
 • uzupełnienia bądź zmiany oznakowania w m. Grudna droga W-483, przy ul. Kolejowej w Bełchatowie czy na os. Budowlanych (wystąpienia kierowane do Rejonu Dróg Wojewódzkich, UM Bełchatów)

KPP w Pabianicach, gdzie m.in.:

 • nawiązano współpracę m.in. z Pabianickim Centrum Psychiatrycznym  prowadzącym programy adresowane do osób spożywających alkohol, środki odurzające lub substancje psychoaktywne (dopalacze). Osoby przebywające w miejscach zagrożonych wskazanych w KMZB które zażywają w/w używki są informowane o przedmiotowych programach oraz przekazywane są im ulotki PCP w Pabianicach,
 • wyeliminowano  zagrożenie dotyczące braku oznakowania miejsca niebezpiecznego na drodze. Po otrzymaniu zgłoszenia naniesionego na KMZB funkcjonariusze WRD KPP w Pabianicach dokonali weryfikacji i potwierdzenia braku oznakowania we wskazanym miejscu ( znak A-3 niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo ). Powyższa informacja została przekazana Starostwu Powiatowemu w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów. W dniu 23.08.2017 roku funkcjonariusz WRD KPP w Pabianicach potwierdził, iż przedmiotowy znak został postawiony we wcześniej wskazanym miejscu, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo przejazdu tego odcinka drogi.

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej – osiągnięcie pod kątem środków odurzających.

 • W dniu 26.10.2016.r na KMZB naniesione zostało zagrożenie zaistniałe w Rawie Mazowieckiej przy ul. Wyszyńskiego 4, pn. „używanie środków psychotropowych”. Osoba była podejrzewana o używanie środków odurzających oraz ich rozprowadzanie. Zagrożenie z dn. 26.10.2016r. roku nie potwierdziło się jednakże funkcjonariusze KPP Rawa Mazowiecka podjęli czynności operacyjne dot. w/w osoby co skutkowało zatrzymaniem w dniu 21.09.2017r.
 • W dniu 21 września 2017 roku policjanci z wydziału kryminalnego rawskiej komendy uzyskali informację wskazującą na przewożenie znacznych ilości narkotyków. Jeszcze tego samego dnia, wraz z patrolem ruchu drogowego, przy wsparciu ze strony funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej w Łodzi, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zaplanowali działania na trasie S-8. Około godziny 16.00 zauważyli jadącą z dużą prędkością toyotę land cruiser na rawskich tablicach rejestracyjnych. Na jednej z ulic Rawy pojazd został zatrzymany do kontroli. Kierującym okazał się 32-latek. Nie notowany wcześniej przez policję rawianin. Za oparciem siedzenia użytkowanej przez niego toyoty policjanci zauważyli dużą torbę podróżną. Przewoził w niej foliowe torby z marihuaną o wadze 6 kilogramów. Narkotyk  wraz z m.in. pałką teleskopową ujawnioną w aucie został zabezpieczony do dalszych badań. Idąc dalej tym tropem kryminalni  ustali miejsca pobytu 32-latka na terenie Rawy. W garażu, w kanale ujawnili worek a w nim 12 dilerek z podejrzaną substancją  o łącznej wadze 12 kilogramów, a także dwie wagi elektroniczne. Dodatkowo uwagę policjantów wzbudziła  niebieska lampa błyskowa tzw. kogut. W mieszkaniu 32-latka funkcjonariusze znaleźli kolejne dilerki z białymi kryształkami. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

KMP w Łodzi, gdzie dzielnicowi III komisariatu Policji w Łodzi podczas sprawdzania miejsc zagrożonych zaznaczonych na KMZB zatrzymali 37-letniego łodzianina posiadającego niedozwolone środki odurzające.

 • 13 listopada 2017 roku mundurowi ruszyli w teren, aby zweryfikować zagrożenie wskazane przez łodzian w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na wirtualnej mapie mieszkańcy określili teren, gdzie może dochodzić do sprzedaży i zażywania środków odurzających. Na efekty pracy policjantów nie trzeba było długo czekać. Dzielnicowi wylegitymowali mężczyznę, który siedział w aucie i na ich widok zaczął się nerwowo zachowywać. Zapytany przez policjantów co tu robi, unikał odpowiedzi. Po skontrolowaniu 37-latka okazało się, że miał przy sobie marihuanę i amfetaminę. Nie umiał też racjonalnie wytłumaczyć jak wszedł w posiadanie narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany a nielegalne środki zabezpieczono do dalszych badań.

Wszystkie wymienione wyżej przedsięwzięcia zmierzające i przyczyniające się do likwidacji zagrożeń zasygnalizowanych przez mieszkańców województwa łódzkiego dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa niewątpliwie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszym obszarze. Działania te pozwalają budować pozytywny wizerunek Policji jako instytucji dbającej o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym tak ważne dla każdego obywatela bezpieczeństwo lokalne, a więc najbliższego otoczenia, w którym funkcjonujemy na co dzień.

Opis nagrania: spot radiowy KMZB

Pobierz plik (format mp3 - rozmiar 2.27 MB)

Opis filmu: spot video KMZB

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.67 MB)

Pliki do pobrania

 • 2.02 MB
  agenda konferencji
 • 11.93 MB
  plakat dot. konferencji
Powrót na górę strony