Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Zielona strzałka”

15 listopada 201 7 r. policjanci łódzkiej drogówki przeprowadzili działania pod kryptonimem „Zielona strzałka”. Działania ukierunkowane na ujawnianie wykroczeń popełnianych przez kierujących, którzy nie zatrzymują pojazdu przed sygnalizatorem. Policyjne patrole zwracały szczególną uwagę na kierujących, którzy nie zatrzymywali się przy wyświetlanym czerwonym sygnale świetlnym dla ich kierunku ruchu.

Podczas  trwania działań policjanci ujawnili łącznie 92 wykroczenia. Na kierujących za niestosowanie się do  czerwonego sygnału świetlnego nałożyli 42 mandaty, za nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych przy nadawanym na sygnalizatorze w postaci zielonej strzałki  nałożyli 38 mandatów. Sporządzono również 2 wnioski o ukaranie.

Powrót na górę strony