Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum o działaniach poszukiwawczych

3 marca 2018 roku z inicjatywy Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Justynowie odbyło się sympozjum dotyczące „Organizacji i prowadzenia działań poszukiwawczych na terenie otwartym”. Udział w nim wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

03 marca 2018 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Justynowie odbyło się sympozjum dotyczące organizacji i prowadzenia działań poszukiwawczych na otwartym terenie. Spotkaniu przewodniczył mł. bryg. Marcin Płotnica – dowódca Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej  „Łódź”, jednocześnie pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 9 na stanowisku Zastępcy Dowódcy JRG. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze koluszkowskiej komendy tj: Zastępca Komendanta Powiatowego mł. insp. Marek Wojtczak, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego podkom. Witold Błoński, funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego, kierownik Posterunku Policji w Andrespolu asp. szt. Sylwester Misio oraz terenowy dzielnicowy asp. szt. Tomasz Bojanowski. Prowadzący podczas spotkania omówił zasady i przyczyny wszczynania poszukiwań, współdziałania różnych służb oraz wykonywanych przez nich czynności w omawianym zakresie. Po uzyskaniu wiedzy teoretycznej odbył sie najciekawszy punkt programu; ćwiczenia terenowe w zakresie współdziałania służb. Został przedstawiony scenariusz, który zakładał, że „troje nieletnich uczniów o godzinie 07:00 opuściło miejsce zamieszkania i poszli do szkoły, jednak do niej nie trafili. Szkoła powiadomiła rodziców, którzy zgłosili zaginiecie Policji. Funkcjonariusze zebrali wszystkie niezbędne dane o zaginionych oraz wszczęli poszukiwania. Wezwali do pomocy Państwowe i Ochotnicze Straże Pożarne oraz Grupy Poszukiwawczo – Ratownicze. W trakcie wywiadu o zaginionych ustalili, że mogli oni póść do lasu. Ponadto ustalili, że jeden z zaginionych jest chory na cukrzycę i nie wziął ze sobą leków. Dodatkowym ukrytym zadaniem było zaginięcie czwartego chłopca, który nie został zgłoszony jako zaginiony, gdyż nie było kontaktu szkoły z rodzicami. Z takim zadaniem zmierzył się asp. szt. Tomasz Bojanowski, który został dowodzącym akcją poszukiwawczą. Uzyskane informacje przekazał dowódcy Państwowej Straży Pożarnej. Funkcjonariusze PSP wraz z psami poszukiwawczymi rozpoczęli działania poszukiwawcze. Odnaleźli wszystkich nieletnich i przekazali pod opiekę rodziców. Wszyscy uczestnicy zaangażowali się w organizację i przebieg ćwiczeń w terenie. Bardzo realny scenariusz poszukiwań nieletnich, wykonany przez uczestników sympozjum pozwolił  na uzyskanie i pogłębienie praktycznej wiedzy w zakresie poszukiwań.

Powrót na górę strony