Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkursowe oględziny - rywalizacja trwa

Trwają wojewódzkie eliminacje do ogólnopolskiego konkursu "Policjant Służby Kryminalnej 2018 roku". W IV edycji uczestniczą 22 czteroosobowe drużyny z każdej z komend powiatowych i miejskich woj. łódzkiego. Łącznie bierze udział 88 zawodników.

 

Ideą przeprowadzenia konkursu „Policjant Służby Kryminalnej roku 2018” jest w szczególności:
1)    promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej,
2)    doskonalenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie wiedzy specjalistycznej,
3)    podniesienie prestiżu policjanta służby kryminalnej w Policji,
4)   kontynuowanie idei konkursu dla policjantów służby kryminalnej, zapoczątkowanej w roku 2015.

W trakcie zawodów rozgrywane są  konkurencje zarówno teoretyczne, jak również praktyczne, m.in.:
- test wiedzy z zakresu pracy dochodzeniowo-śledczej, operacyjno-rozpoznawczej,  wiedzy kryminalistycznej i innych przepisów służbowych,
- sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, planowania
i kierowania czynnościami na miejscu zdarzenia oraz stosowania przepisów prawa, procedury karnej oraz pracy operacyjnej tzw. kazusy "procesowy" i "operacyjny",
- sprawdzian umiejętności strzeleckich, uzupełniony o dodatkowe elementy sprawnościowe,
- sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy obejmującej resuscytację krążeniowo – oddechową z użyciem defibrylatora AED,
- sprawdzian umiejętności praktycznych na miejscu zdarzenia tj. „oględziny”.

 

18 kwietnia 2018 roku na terenie Oddziału prewencji Policji w Łodzi odbywała się konkurencja praktyczna. Zespoly przydzielone były do przygotowanych wczesniej parceli, na których przeprowadzały oględziny kryminalistyczne. Założenie wskazywało na podejrzenie zabójstwa nowonarodzonego dziecka. Kobieta będąca wcześniej w ciąży widziana była bez dziecka. Policjanci ustalili miejsce, w którym zakopała noworodka. Niemowlę udało się w ostatniej chwili uratować. Istotnym elementem w postepowaniu karnym zawsze są ślady kryminalistyczne ujawnione na miejscu zdarzenia podczas szczegółowych oględzin.

Policjanci sprawdzali także swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Po podsumowaniu rezultatów, wyłoniona zostanie najlepsza drużyna służby kryminalnej woj. łodzkiego,która reprezentować będzie garnizon na finale ogólnopolskim w Szkole Policji w Pile.
Wyłoniony będzie  także najlepszy policjant dochodzeniowo-śledczy woj. łódzkiego 2018, najlepszy policjant operacyjno-rozpoznawczy woj. łódzkiego 2018, najlepszy technik kryminalistyki woj. łódzkiego 2018 oraz najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą woj. łódzkiego 2018


 

  • policjanci podczas konkursowych oględzin
  • Zastępca KWP w Łodzi wraz z Naczelnikiem WDŚ KWP w  Łodzi otworzyli eliminacje
  • policjanci podczas konkursowych oględzin
  • policjanci podczas konkursowych oględzin
  • policjanci podczas konkursowych oględzin
  • policjanci podczas konkursowych oględzin
  • policjanci podczas konkursowych oględzin
  • policjanci podczas konkursowych oględzin
  • policjant podczas reanimacji
Powrót na górę strony