Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zrozumieć seniorów, by skuteczniej im pomagać - łódzka konferencja "Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki"

Jak skuteczniej komunikować się z osobami starszymi, budować społeczne więzi międzypokoleniowe, rozpoznawać obawy i niepokoje seniorów, zwłaszcza niepełnosprawnych, by zapewnić im tak potrzebne wsparcie i bezpieczeństwo? O tym i wielu innych ważnych aspektach społecznego funkcjonowania w wieku 60+ dyskutowali w Łodzi uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki".

Jej organizacji podjęły się: Komenda Miejska Policji w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk i Akademia Profilaktyki Społecznej SAN.

Troska o bezpieczeństwo osób starszych połączyła uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki". Spotkanie naukowców z polskich ośrodków akademickich, praktyków ze służb mundurowych, prokuratury, instytucji pomocowych oraz samych seniorów zorganizowali w dniu 23 kwietnia 2018 roku w łódzkiej Społecznej Akademii Nauk policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz kadra uniwersytecka Społecznej Akademii Nauk i Akademii Profilaktyki Społecznej SAN.

Przewodnim tematem dyskusji były zagrożenia dla osób starszych, skuteczność aktualnych metod zapobiegania im oraz refleksja nad instytucjonalną profilaktyką społeczną, w tym działaniami administracji rządowej i samorządowej, policji, a także instytucji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa osób starszych, podniesienia świadomości społecznej i kształtowania pożądanych zachowań wśród seniorów.

Otwierając konferencję jej gospodarze - insp. Paweł Karolak, Komendant Miejski Policji w Łodzi oraz prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk i Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Profilaktyki SAN – wskazali jej cel - skuteczniejsze diagnozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa seniorów i wypracowanie najskuteczniejszych metod działania dla ich usunięcia. 

Przydatność i wagę konferencji w swych wystąpieniach akcentowali seniorzy, licznie uczestniczący w wydarzeniu, w tym przedstawiciele Społecznej Rady Seniorów oraz uniwersytetów III wieku z Łodzi i innych miast województwa. "Dorosłość i starość to trzy czwarte życia ludzkiego. Od nas zależy - powiedziała reprezentantka Uniwersytetu III Wieku z Radomska - jak osoby starsze przebywające w naszym otoczeniu przeżyją tę część życia. Warto pamiętać, że źródłem przywracania człowiekowi sił psychicznych może być i bardzo często jest środowisko społeczne".

Kolejni prelegenci z Policji i środowisk naukowych, przybliżali najskuteczniejsze, w świetle najaktualniejszej wiedzy, i sprawdzone w praktyce działania na rzecz kreowania pozytywnego bezpiecznego dla osób starszych otoczenia społecznego.

Znaczenie policyjnej profilaktyki dla poprawy stanu bezpieczeństwa oraz jego poczucia w tej grupie wiekowej podkreślił w swym wystąpieniu insp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji, a spektrum policyjnych działań prewencyjnych na rzecz ochrony łodzian w podeszłym wieku przybliżył zebranym st. asp. Adam Dembiński z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Prelegent przypomniał o prowadzonej przez policjantów od kilku lat szeroko zakrojonej akcji informacyjnej przeciwko oszustom, w tym stosujacym metodę "na wnuczka" i jej modyfikacje, przeciwko złodziejom kieszonkowym, w której partnerem funkcjonariuszy było łódzkie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, czy też o edukacyjno-informacyjnych działaniach przeciwko przemocy w rodzinach.

Do zagrożeń związanych z oszustwami na szkodę seniorów nawiązali także w swych wystąpieniach dr Waldemar Szymański z Instytutu Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz mgr Mariusz Cieślak reprezentujący tę samą uczelnię.

O znaczeniu aktywności społecznej oraz ruchowej i intelektualnej  dla sprawności fizycznej i psychicznej, a tym samym bezpieczeństwa osób starszych mówili w swych referatach: prof. Wiesław Barabasz z krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego, dr Anna Maszorek-Szymala z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Wojciech Gruszczyński, prof. Adam Jaworski, dr Bartłomiej Szrajber, dr Katarzyna Dudek z SAN.

Zdobycze nowoczesnych technologii pomocne w podwyższeniu standardów życia oraz stanu bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych przybliżyły konferującym dr Iwona Żukowska oraz mgr Ewa Rogalska z PCG Polska Sp. z o.o.

Meandry pracy socjalnej w obszarze bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych z racji wieku i warunki jej skuteczności przedstawili studenci pedagogiki SAN, przygotowani przez dr n. med. Mariolę Świderską.

Wnioski wypracowane podczas konferencji oraz wygłoszone referaty wkrótce ukażą się w monografii pokonferencyjnej.

Patronami honorowymi konferencji "Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki byli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Łódzkiego, Komendant Wojdewódzki Policji w Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi i Prezydent Miasta Zgierza.

źródło: Wydział Prewencji KMP w Łodzi

 

 

Powrót na górę strony