Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Centrum 2018” - ćwiczenia powiatowe

12 czerwca 2018 r. po godz. 22:00 na przejeździe kolejowym w miejscowości Wymysłów doszło do wypadku kolejowego. Bus przewożący pasażerów nie zatrzymując się przed znakiem "STOP" wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, a nadjeżdżający w tym czasie skład kolejowy przewożący cysterny z paliwem uderzył w pojazd, w którym znajdowała się nieustalona ilość osób. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń powiatowych, których organizatorem był Starosta Zduńskowolski wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli i Państwową Strażą Pożarną w Zduńskiej Woli. W działaniach czynny udział wzięły także służby ratunkowe, Straż Ochrony Kolei, PKP PLK SA oraz LOTOS Kolej SA.

W przeprowadzonych 12 czerwca 2018 roku ćwiczeniach powiatowych udział brała zduńskowolska policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i Straż Ochrony Kolei. Akcji przyglądał się Starosta Zduńskowolski, który powołał Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zduńskiej Woli w skład którego wchodził również Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzatą Mączyńską obecna na miejscu. Działania te miały na celu:

1.Sprawdzenie funkcjonalności przyjętych w jednostce rozwiązań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości do działań.

2.Doskonalenie oceny sytuacji operacyjnej wynikającej z otrzymanych założeń oraz przekazanych poleceń

3.Doskonalenie procedur postępowania w zabezpieczeniu wypadków w ruchu kolejowym i drogowym

4.Sprawdzenie systemu łączności oraz alarmowego obiegu informacji ze Strażą Pożarną i innymi formacjami

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na przejeździe kolejowym w miejscowości Wymysłów doszło do wypadku kolejowego. Bus przewożący pasażerów nie zatrzymując się przed znakiem "STOP" wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, a nadjeżdżający w tym czaie skład kolejowy przewożący cysterny z paliwem uderzył w pojazd, w którym znajdowała się nieustalona ilość osób.Pojazd został przepchnięty przez torowisko, a karoseria samochodu uległa znacznej deformacji. Ponadto w wyniku tego zdarzenia rozszczelnieniu uległa cysterna przewożąca etylinę. Powiadomione o zdarzeniu służby ratownicze natychmiast przystąpiły do działania. Na terenie przejazdu kolejowego nie zabrakło również zduńskowolskich policjantów, których zadaniem było zapewnienie dojazdu i wyjazdu ekipom ratowniczym, zapewnienie porządku w miejscach pracy ekip ratunkowych, pomoc w egzekwowaniu poleceń wydawanych przez kierującego działaniami oraz zapewnienie objazdu innym uczestnikom ruchu.

Drugim etapem ćwiczeń powiatowych była przeprowadzona 13 czerwca symulacja zgłoszenia pracownika Browaru Starospolskiego w Zduńskiej Woli przy ul.Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 2 o uwolnieniu amoniaku ze sprężarki w pomieszczeniu podczas prac konserwacyjnych. Po przyjętym zgłoszeniu Straż Pożarna natychmiast przybyła na miejsce i rozpoczęła procedurę ewakuacji zakładu. Całe zdarzenia rozszerzyło strefę skażenia do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zduńskiej Woli, gdzie również przeprowadzono ewakuację uczniów z placówki.

Mimo, że były to tylko ćwiczenia, to wszyscy uczestnicy profesjonalnie zrealizowali założenia scenariusza. Dzięki takim wspólnym działaniom wszystkie służby i podmioty powołane do dbania o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zduńskowolskiego mają możliwość przećwiczenia zasad współpracy w sytuacji kryzysowej. Na zakończenie podsumowano ćwiczenia, podkreślając profesjonalizm i duże zaangażowanie wszystkich służb biorących udział w działaniach.

Powrót na górę strony