Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ładunek wybuchowy w Urzędzie... czyli szkolenie i ćwiczenia z udziałem wieruszowskich policjantów

Podczas konferencji odbywającej się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie uzbrojony napastnik wziął za zakładników starostę oraz sekretarza powiatu wieruszowskiego a następnego dnia odnaleziono ładunek wybuchowy w budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Wieruszowie. To oczywiście wątki z scenariusza ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „EWE”z udziałem wieruszowskich policjantów.

14 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyła się konferencja w ramach której definiowane były zagrożenia pozamilitarne mogące wystąpić w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz podczas sytuacji kryzysowych.

15 czerwca 2018 roku scenariusz ćwiczeń obronnych przewidział odnalezienie ładunku wybuchowego w budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

Ćwiczenia przebiegły pod kryptonimem „EWE” i miały na celu przede wszystkim sprawną ewakuację pracowników urzędów. W działaniach udział wzięło kilkunastu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie na czele z kierownictwem jednostki : dwóch policjantów z ramienia rozpoznania minersko - pirotechnicznego, dwóch funkcjonariuszy z bronią długą, którzy zabezpieczyli wejścia do budynku oraz policjanci, którzy zabezpieczyli teren przyległy do obiektu w którym "podłożono ładunek wybuchowy". W działaniach wzięli również udział policjanci z Zespołu ds. zarządzania kryzysowego KPP w Wieruszowie oraz funkcjonariusze Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.

Hipotetyczny ładunek wybuchowy, który znajdował się w dolnej kondygnacji budynku, został rozbrojony przez policjantów na miejscu ćwiczeń i przewieziony w bezpieczne miejsce. Sprawnie ewakuowani pracownicy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego po ćwiczeniach wrócili do swoich codziennych obowiązków.

Powrót na górę strony