Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Łódzki program profilaktyczny "Masz jedno życie — nie zmarnuj szansy!" rozpoczęty

Nowatorski program profilaktyczny „Masz jedno życie — nie zmarnuj szansy!" zainaugurowany w Łodzi. Innowacyjna koncepcja zapobiegania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przestępczości wykorzystuje film dokumentalny z udziałem osadzonych w zakładzie karnym oraz aktywizuje młodych do własnej twórczej aktywności profilaktycznej. Stworzony z troski o bezpieczeństwo młodych łodzian projekt obejmie uczniów wszystkich klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

18 października 2018 roku w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi policjanci Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zainaugurowali program profilaktyczny"Masz jedno życie — nie zmarnuj szansy!". W obecności insp. Tomasza Olczyka - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, podinsp. Wandy Mende -Naczelnika Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Grzegorza Wierzchowskiego — Łódzkiego Kuratora Oświaty, komendantów miejskich i powiatowych garnizonu łódzkiego, dyrektorów łódzkich szkół ponadpodstawowych. pedagogów i psychologów, ekspertów w dziedzinie profilaktyki oraz studentów pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak oraz łódzcy funkcjonariusze przedstawili założenia programu dedykowanego dla uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Scenariusz warsztatów, opracowany z myślą o zapobieganiu uzależnieniom i przestępczości, uwzględnia wykorzystanie filmu profilaktycznego pod tytułem nadanym też programowi, zrealizowanego z inspiracji łódzkich policjantów we współpracy z Łódzką Szkołą Filmową, Telewizyjną 1 Teatralną im.Leona Schillera w Łodzi oraz Zakładem Karnym w Łowiczu. Wyreżyserowany przez Macieja Jankowskiego - studenta ostatniego roku Szkoły Filmowej w Łodzi, pod artystyczną opieką prof. Jacka Bławuta, film przybliża proces destruktywnej przemiany osób, które eksperymentowały ze środkami psychoaktywnymi i popełniały przestępstwa, ukazuje procesy, które w nieodwracalny sposób wpływają zarówno na zmiany zachodzące w organizmie, jak i determinujące zmianę życia, wywołuje u widzów emocje 1 zmusza do refleksji, obalając powszechny mit o tym, że środki psychoaktywne nie wywierają istotnego negatywnego wpływu na życie ludzkie. Komendant Karolak przekazał podziękowania reżyserowi filmu i jego opiekunowi oraz ppłk Tomaszowi Sawickiemu – dyrektorowi Zakładu Karnego w Łowiczu oraz mjr Dariuszowi Piserze — kierownikowi Oddziału terapeutycznego w tym zakładzie.

Pierwsze warsztaty dla młodzieży odbędą się już 8 listopada b.r., a w bieżącym roku szkolnym z policyjnej oferty profilaktycznej skorzystają uczniowie 197 klas — łącznie ponad 5000 młodych Łodzian.

Inauguracja programu stała się też okazją do przedstawienia opracowanego przez łódzkich funkcjonariuszy - wespół ze specjalistami z Poradni Psycholgiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi oraz Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk – projektu integracji działań profilaktycznych, ukierunkowanego na dalsze podwyższenie skuteczności w zapobieganiu zagrożeniom i przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

Powrót na górę strony