Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pionierski projekt xD z pabianicką policją

Grupa wolontarystyczna ,,Agrafka” ruszyła z niebanalnym, pionierskim projektem xD mającym na celu uwrażliwienie dzieci i młodzież na krzywdę ludzką, a tym samym zmniejszenie zachowań agresywnych. Projekt propaguje także dobre wzorce i konstruktywne wykorzystanie internetu. Partnerem tego innowacyjnego przedsięwzięcia została pabianicka policja.

Inspiracją do stworzenia tego pionierskiego projektu przez grupę wolontarystyczną ,,Agrafka” był przekaz prof. Jacka Pyżalskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od wielu lat zajmującego się pracami badawczymi związanymi z zagadnieniami między innymi agresją elektroniczną, cyberprzemocą wśród młodzieży, iż największy udział we wzmocnieniu lub osłabieniu działań sprawcy przemocy ma grupa. To świadkowie są kluczowymi osobami w powstrzymywaniu zjawiska przemocy, ponieważ w największym stopniu mogą wpłynąć na zmianę tej destrukcyjnej sytuacji. Niektórzy stoją po stronie napastników – wspierają ich. Inni reagują na przemoc jako obrońcy ( co jest bardzo rzadkim zjawiskiem wynikającym z bardzo wielu czynników). Jeszcze inni to obserwatorzy. Żadne z powyższych zachowań świadka nie jest obojętne w procesie przemocy. Każdy świadek albo pomaga ofierze, utrudniając prześladowanie, albo ułatwia dręczenie i tym samym wspiera sprawcę. Stąd też ogromna przestrzeń do pracy w środowisku szkolnym, uczenie młodych ludzi pozytywnych stron wykorzystywania internetu na rzecz siebie i innych, reagowania na krzywdę ofiar dotkniętych przemocą rówieśniczą, cyberbullingiem. Nieocenioną rolę w tym obszarze odgrywają tzw. followersi – uczniowie wybrani przez swoich rówieśników, pedagogów, koordynatorów wolontariatu i wychowawców, którzy wykazują się empatią i wrażliwością na potrzeby ludzkie. 46 wspaniałych młodych ludzi w wieku 13-15 lat będzie nieocenionym wsparciem w reagowaniu i przeciwdziałaniu na agresję rówieśniczą. Nakręceni pozytywną energią followersi podczas specjalnych warsztatów zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do realnego działania. Pod okiem specjalistów wypracowują wspólny model reagowania na zachowania agresywne. Na warsztatach pod nazwą ,,Bezpiecznik” prowadzonych przez policjantów z Zespołu ds. Nieletnich followersi dowiedzieli się o aspektach prawnych wynikających ze stosowania agresji i przemocy. Pod okiem mundurowych zdefiniowali pojęcia przemocy, agresji, złości. Wzięli udział w szeregu ćwiczeń, które pozwoliły na poznanie i przyswojenie dotychczas zdobytej wiedzy w czasie projektu. Podczas warsztatów policjanci poruszali także problem tolerancji w szkole, zapoznali z pojęciami stereotypów i uprzedzeń. Wspólnie z fallowersami opracowali kodeks jak nie stać się ofiarą i sprawcą przemocy. Młodzież podczas warsztatów wykazała się niesamowitą kreatywnością, zaangażowaniem i ,,życiową” mądrością. Followersi otrzymają wsparcie i pomoc ze strony policjantów w zakresie podejmowanych przez nich działań na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, hejtowania oraz promowania dobrych wzorców i konstruktywnego wykorzystanie internetu. Jak podkreśla koordynator projektu Agnieszka Jaksa, xD to komunikat, emotka, którą bardzo często wysyłamy do siebie. Świadczy ona o uśmiechu. Dlatego hejt, przemoc, agresję chcemy zwalczać uśmiechem. Wolontariusze, policjanci oraz wszystkie osoby i instytucje zaangażowane w to innowacyjne przedsięwzięcie są przekonani, że projekt xD trafi do serc i umysłów młodzieży i odniesie ogromny sukces w zakresie reagowania na krzywdę ludzką, a tym samym zmniejszenia przemocy rówieśniczej. Bo jeszcze nikt w Polsce nie realizował takiego projektu, gdzie oddolnie młodzież będzie umiała same reagować na różne sytuacje agresywne. Uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu będzie miało miejsce 5 grudnia podczas Gali Wolontariatu w ramach Pabianickich Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Swoją premierę będzie miał spektakl oraz spot społeczny.

Powrót na górę strony