Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

9 czerwca 2016 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się trzecie ślubowanie w b.r nowo przyjętych policjantów, którzy rozpoczęli służbę 6 czerwca. Ceremonię poprzedziła msza święta celebrowana przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi księdza dr Kazimierza Zaleskiego. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał insp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz kierownictwo komend miejskiej w Łodzi, pabianickiej i zgierskiej oraz dowództwo Oddziału Prewencji Policji.

 

 

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

 

Te słowa przysięgi podczas uroczystości wypowiedziało 18 spośród 30 ślubujących. Po przeszkoleniu podstawowym  nowoprzyjęci  policjanci będą pełnić służbę w  łódzkim Oddziale Prewencji, Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi pozostali  trafią do komend miejskich i powiatowych policji garnizonu łódzkiego.

Po zakończeniu ceremonii ślubowania insp. Andrzej Łapiński  powitał nowo przyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie. W pierwszej transzy 2016 roku garnizon łódzki przyjął w swoje szeregi 95 osób, 18 kobiet oraz 77 mężczyzn, w drugiej po raz pierwszy mundur założyło 40 policjantów z czego 6 to panie. Dotychczas szeregi łódzkiego garnizonu zasiliło w tym roku 165 policjantów.

W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu zgierskiego i pabianickiego oraz władz Łodzi.

 

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w policji w garnizonie łódzkim. Nowi policjanci będą przyjmowani w transzach:

- 7 marca 2016 r. -  95 osób (zrealizowano)

- 6 czerwca 2016 r. -  30 osób

- 12 września 2016 r. - 65 osób

- 28 listopada 2016 r. - 64 osoby

Informujemy, że w oparciu o cyklicznie dokonywaną w 2016 r. analizę fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać ewentualnej modyfikacji ww. terminów i limitów przyjęć do służby.

 

  • ślubowanie policjantów
  • ślubowanie policjantów
  • ślubowanie policjantów
  • ślubowanie policjantów
  • ślubowanie policjantów
Powrót na górę strony