Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania na rzecz osób bezdomnych

Jak pomóc bezdomnym, szczególnie w okresie zimowym? Co możemy zrobić i gdzie mamy skierować człowieka pozbawionego schronienia? O tym między innymi rozmawiano podczas spotkania, w którym uczestniczyli policjanci oraz przedstawiciele służb ratowniczych i instytucji pomocowych działających na rzecz osób bezdomnych.

Niesienie pomocy osobom bezdomnym, starszym oraz mieszkającym samotnie i niezaradnym życiowo stanowi jedne z głównych działań policji, a także wielu instytucji. Pabianiccy policjanci, już od pewnego czasu kontrolują miejsca gdzie takie osoby mogą przebywać. Te zadania są realizowane w głównej mierze przez dzielnicowych, którzy bardzo dobrze znają swoje rejony służbowe. Bezdomność to niezwykle złożony problem, a osoby nią dotknięte przechodzą przez szereg traumatycznych przeżyć. Z tego powodu pomoc, jaką należy im ofiarować, powinna być przemyślana i jak najbardziej profesjonalna. Jak pomóc bezdomnym? Co możemy zrobić i gdzie mamy skierować człowieka pozbawionego schronienia? O tym między innymi rozmawiano podczas spotkania, w którym uczestniczyli policjanci oraz przedstawiciele służb ratowniczych i instytucji pomocowych działających na rzecz osób bezdomnych. W spotkaniu obok I zastępcy komendanta powiatowego nadkom. Mariusza Siejki uczestniczyli: zastępca naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Sławomir Kłos, prezes pabianickiego Centrum Ratownictwa Medycznego Beata Roskosz-Pilarczyk, prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Klaudiusz Majtka oraz z ramienia Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach Aneta Głogowska. Każdy przedstawiciel wymienionych instytucji przedstawił dotychczasowe działania na rzecz osób bezdomnych w okresie zimowym, a także miał możliwość zaproponowania nowych rozwiązań w celu ułatwienia koordynacji działań na rzecz potrzebujących. Omówione zostały również problemy i bariery z jakimi spotykają się pracownicy placówek wykonując swoje obowiązki służbowe. Codzienne interwencje, szczególnie te w okresie zimowym, pokazują jak wiele osób bezdomnych potrzebuje pomocy. Stąd też niezbędne w tym zakresie jest zrozumienie, doświadczenie i współpraca służb mundurowych, ratunkowych i pomocowych.   – Mam nadzieję, że nasza współpraca, dobre rozpoznanie miejsc, gdzie przebywają bezdomni, a także codzienna pomoc takim osobom szczególnie w okresie zimowym, uratuje niejedno życie przed zamarznięciem - mówił na zakończenie spotkania zastępca komendanta.  

 

Powrót na górę strony