Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sezon wypoczynku nad wodą oficjalnie otwarty

Wymarzona pogoda do wypoczynku nad wodą oraz nadchodzące wakacje i okres urlopowy to właściwy czas na oficjalne otwarcie sezonu wodnego. Z tej okazji Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi inp. Andrzej Łapiński zorganizowali spotkanie plenerowe służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Była to również doskonała okazja do przeprowadzania narady komendantów garnizonu łódzkiego z Komendantem Wojewódzkim oraz posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego pn. ,,Bezpieczne wakacje”. W trakcie spotkania tomaszowscy ,,wodniacy” otrzymali do użytku nowoczesną łódź motorową, która patrolować będą wody Zalewu Sulejowskiego. / Obszerna fotorelacja + film /

   14 czerwca 2019 roku punktualnie o godzinie 10:00 na Smardzewickiej plaży znajdującej się przy Zalewie Sulejowskim, rozpoczęło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inp. Andrzeja Łapińskiego, inaugurujące oficjalne rozpoczęcie ,,Sezonu Wodnego 2019”  dla służb i instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo.

   Po oficjalnym przywitaniu gości oraz wszystkich zgromadzonych, zarówno Wojewoda jak i Komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Łapiński odnieśli się do nadchodzącego okresu wytężonej i skoordynowanej pracy wielu służb związanej z letnim wypoczynkiem i wakacyjna przerwą w nauce dzieci i młodzieży.  

   Obaj podkreślili, iż istotnym jest by służby, które współpracują w ramach koordynacji działań, miały możliwość na początku sezonu wymienić się doświadczeniami i omówić sprawy bieżące. Głos zabrali również przedstawiciele innych służb i władz samorządowych.

   W trakcie spotkania przedstawiciel Policji Wodnej z KPP w Tomaszowie Mazowieckim sierz.sztab. Tomasz Kędzierski otrzymał z rąk Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego kluczyki do zakupionej w ramach „Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020”, nowej łodzi patrolowej.

   Przekazana tomaszowskim ,,wodniakom” łódź hybrydowa typu RIB została wyposażona w silnik o mocy 200 KM. Jest w pełni wyposażona w sprzęt ratunkowy m.in.: koła ratunkowe, kamizelki, bojki, apteczki. Ma również inne niezbędne i bardzo pomocne oprzyrządowanie np.: echosondę i urządzenia nawigacyjne. Jest to łódź, która doskonale sprawdza się na zbiornikach wodnych o charakterystyce zbliżonej do tej na Zalewie Sulejowskim. To kolejna łódź w dyspozycji tomaszowskiej policji wodnej. Niemal identyczna użytkowana jest już od kilku lat i umożliwiała policjantom patrolującym wody zalewu zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom licznie wypoczywającym nad brzegami zbiornika lub pływającym po jego terenie.

   Uczestnicy spotkania w tym liczni przedstawiciele mediów mieli sposobność obejrzenia zaaranżowanej symulacji zdarzenia na zbiorniku wodnym połączonego z akcją ratunkową prowadzona przez służby medyczne i WOPR oraz policyjnym pościgiem za motorowodniakiem poruszającym się skuterem wodnym, który doprowadził do zagrożenia zdrowia i życia innych uczestników sportów wodnych.

   Odbył się również pokaz sztuk walki zaaranżowany przez uczniów klasy mundurowej z tomaszowskiego ,,Mechanika”. Mimo mocno napiętego grafiku spotkania, Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman znalazł również czas by z najmłodszymi milusińskimi obecnymi na spotkaniu ze specjalnie przygotowanymi transparentami propagującymi bezpieczny wypoczynek nad wodą, przeprowadzić krótkie prelekcje związane z odpowiedzialnym zachowaniem nad wodą i sposobem alarmowania służb w przypadku zagrożenia.  

   Po zakończeniu części plenerowej na terenie jednego z ośrodków konferencyjnych odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pn. ,,Bezpieczne Wakacje” a następnie narada komendantów garnizonu łódzkiego z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi. 

 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Zebrani na plaży w Smardzewicach zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczniowie szkół średnich i podstawowych
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Przywitanie przez organizatorów spotkania Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wszystkich zgromadzonych oraz okolicznościowe przemówienia dotyczące bezpiecznych wakacji i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu uczniów klasy mundurowej tomaszowskiego ,,Mechanika" oraz pokaz akcji ratunkowej na wodzie prowadzonej z łodzi policyjnej oraz WOPR. Pościg policyjny łodzią za motorowodniakiem który stworzył zagrożenie dla innych uczestników sportów wodnych.
 • Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymona Hermana połączone z podziękowaniami za liczne przybycie
 • Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymona Hermana połączone z podziękowaniami za liczne przybycie
 • Przejście Wojewody i Komendantów w rejon cumowania nowej łodzi policyjnej
 • Przejście Wojewody i Komendantów w rejon cumowania nowej łodzi policyjnej
 • Przejście Wojewody i Komendantów w rejon cumowania nowej łodzi policyjnej
 • Przejście Wojewody i Komendantów w rejon cumowania nowej łodzi policyjnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Okolicznościowe przecięcie wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi tomaszowskiej Policji Wodnej
 • Po okolicznościowym przecięciu wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi, tomaszowskiej Policji Wodnej przepłynięcie dwóch łodzi policyjnych po zbiorniku wodnym oraz powrót na plażę
 • Po okolicznościowym przecięciu wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi, tomaszowskiej Policji Wodnej przepłynięcie dwóch łodzi policyjnych po zbiorniku wodnym oraz powrót na plażę
 • Po okolicznościowym przecięciu wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi, tomaszowskiej Policji Wodnej przepłynięcie dwóch łodzi policyjnych po zbiorniku wodnym oraz powrót na plażę
 • Po okolicznościowym przecięciu wstęgi przez Wojewodę Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przekazanie kluczyków od łodzi, tomaszowskiej Policji Wodnej przepłynięcie dwóch łodzi policyjnych po zbiorniku wodnym oraz powrót na plażę
 • Policyjny patrol konny ( 3 konie) patroluje patroluje linię brzegową Zalewu Sulejowskiego
 • Policyjny patrol konny ( 3 konie) patroluje patroluje linię brzegową Zalewu Sulejowskiego
 • Policyjny patrol konny ( 3 konie) patroluje patroluje linię brzegową Zalewu Sulejowskiego
 • Policyjny patrol konny ( 3 konie) patroluje patroluje linię brzegową Zalewu Sulejowskiego
 • Policyjny patrol konny ( 3 konie) patroluje patroluje linię brzegową Zalewu Sulejowskiego
 • Policyjny patrol konny ( 3 konie) patroluje patroluje linię brzegową Zalewu Sulejowskiego
 • FILM :

Film Otwarcie Sezonu Wodnego - Smardzewice 2019

Pobierz plik Otwarcie Sezonu Wodnego - Smardzewice 2019 (format mp4 - rozmiar 22.74 MB)

Powrót na górę strony