Święto Policji w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi

1 sierpnia 2019 roku z okazji 100 rocznicy powstania Policji Państwowej odbył się uroczysty apel zorganizowany z okazji Święta Policji Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.

W uroczystościach wziął udział Komendant Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński wraz z Zastępcami insp. Tomaszem Olczykiem i insp. Jarosławem Rybką, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi insp. Michał Ledzion wraz z Zastępcami mł. insp. Dariuszem Bińkiem oraz mł. insp. Krzysztofem Laseckim. W obchodach Święta Policji uczestniczyli również Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Pan Marcin Szmaja, Naczelnik Zarządu w Łodzi CBŚP – mł. insp. Marek Węglarski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi – nadkom. Krzysztof Balcer, Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – Pan Zdzisław Pełka, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi – Pan Jarosław Olbrychski wraz z Wice Prezesem Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi Panem Józefem Kuczką. Swoją obecnością zaszczycili nas również Komendanci Miejscy i Powiatowi łódzkiego garnizonu Policji, Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, Komendant III Komisariatu KMP w Łodzi, Naczelnicy i Zastępcy komórek organizacyjnych KWP w Łodzi.

1 sierpnia to szczególna data – Narodowy dzień Powstania Warszawskiego. Dla uhonorowania  bohaterów odtworzony został sygnał Śpij Kolego a pamięć poległych i zamordowanych uczczono minutą ciszy.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi przez Dowódcę Uroczystości komisarza Bartłomieja Kurowskiego. Następnie odbył się uroczysty przegląd pododdziałów, powitanie zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej i mianowanych policjantów.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszom Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, Samodzielnego Pododdziału Kontrtrrorysyucznego Policji w Łodzi oraz policjantom wydziałów i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, które przekazywał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi generał Andrzej Łapiński wraz ze swoimi Zastępcami.

W ramach obchodów Święta Policji 83 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi zostało mianowanych na kolejne stopnie policyjne w korpusie oficerów, aspirantów, podoficerów oraz szeregowych.

W korpusie oficerów starszych na stopień

 • inspektora mianowany został Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi – mł. insp. Michał Ledzion,
 • podinspektora 1 policjant.

W korpusie oficerów młodszych na stopień

 • nadkomisarza 1 policjant
 • komisarza 3 policjantów

W korpusie aspirantów na stopień

 • aspiranta sztabowego 4 policjantów
 • starszego aspiranta 4 policjantów
 • aspiranta 4 policjantów,
 • młodszego aspiranta 8 policjantów (w tym 1 kobieta),

W korpusie podoficerów na stopień

 • sierżanta sztabowego 14 policjantów (w tym 1 kobieta),
 • starszego sierżanta 15 policjantów (w tym 2 kobiety),
 • sierżanta 26 policjantów (w tym 2 kobiety),

W korpusie szeregowych na stopień

 • starszego posterunkowego awansowało 29 policjantów (w tym 4 kobiety).

Ponadto podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński wręczył wyróżnienia za konkursy Patrol Roku, Dzielnicowy Roku oraz Najlepszy Przewodnik Psa Służbowego funkcjonariuszom łódzkiego garnizonu Policji.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński, który podziękował funkcjonariuszom za wzorowo pełnioną służbę oraz złożył życzenia. Gratulował awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom, życząc kolejnych sukcesów zawodowych.

Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada Kompanii Honorowej, którą odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Następnie przed Trybunę weszli policjanci wchodzący w skład Kompanii Honorowej  KWP w Łodzi, którzy również otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Serdecznie gratulujemy wszystkim mianowanym i nagrodzonym funkcjonariuszom.

 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji