Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej służby dyżurnej 2019

Dyżurny Jednostek Organizacyjnych Policji kieruje pracą na Stanowisku Kierowania zapewniając przez całą dobę kontakt społeczeństwa z funkcjonariuszami Policji. To on odpowiada między innymi za koordynację pracy policjantów z jednostek, inicjuje działania po przyjęciu informacji o wydarzeniu. Dyżurny zajmuje jedno z bardziej prestiżowych stanowisk w Policji.

W dniach 16-17 października 2019 roku. w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Łodzi funkcjonariusze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Łodzi przeprowadzili „Turniej Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji” zorganizowany na szczeblu wojewódzkim. Celem turnieju było wyłonienie najlepszego funkcjonariusza realizującego zadania służbowe na stanowisku kierowania do udziału w ogólnopolskim „Turnieju Służby Dyżurnej” mającego odbyć się w dniach 28-29 listopada 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach. O miano najlepszego policjanta – dyżurnego garnizonu łódzkiego rywalizowało 22 funkcjonariuszy, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach przeprowadzonych w KPP/KMP/KP. Uczestnicy rozpoczęli rywalizację od symulacji pełnienia służby na zaaranżowanym stanowisku kierowania. Obejmowała ona m.in. przyjęcie zgłoszenia, jego zarejestrowanie w policyjnych systemach informatycznych, kierowanie siłami i środkami, dokumentowanie wykonanych czynności. Kolejnym etapem było rozwiązanie pisemnego testu składającego się z 50 pytań obejmujących problematykę z zakresu służby na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych Policji. Po zakończeniu obu etapów turnieju, w oparciu o uzyskane punkty wyłoniono zwyciężców:

1podkomisarz  Paweł Lesiak pełniący służbę na stanowisku dyżurnego Komendy Powiatowej  Policji  w Rawie Mazowieckiej

2. podkomisarz  Tomasz Żaczek pełniący służbę na stanowisku dyżurnego Komendy  Powiatowej  Policji  w Brzezinach

3. podkomisarz Krzysztof Ochocki – dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania w Łasku.

Wszyscy uczestnicy turnieju zaprezentowali wysoki poziom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Celem turnieju było poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych Policji, a w szczególności:

 1.  kształtowanie umiejętności przyjmowania zgłoszeń i obsług zdarzeń wymagających podjęcia działań przez Policję;
 2.  podnoszenie poziomu sprawnego kierowania siłami i środkami będącymi w dyspozycji dyżurnego;
 3.  umiejętności dokumentowania wykonanych czynności odnośnie zgłoszonego zdarzenia w policyjnych bazach informatycznych, umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami teleinformatycznymi, dostępnymi na stanowisku kierowania;
 4.  podniesienie rangi służby dyżurnego;
 5.  wyłonienie najlepszego dyżurnego w województwie.
 • praktyczna część turnieju - obsługa zgłoszenia na stanowisku kierowania.
 • praktyczna część turnieju - obsługa zgłoszenia na stanowisku kierowania.
 • praktyczna część turnieju - obsługa zgłoszenia na stanowisku kierowania
 • praktyczna część turnieju - obsługa zgłoszenia na stanowisku kierowania.
 • praktyczna część turnieju - obsługa zgłoszenia na stanowisku kierowania
 • praktyczna część turnieju - obsługa zgłoszenia na stanowisku kierowania.
Powrót na górę strony