Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie współdziałania pododdziałów zwartych

Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi uczestniczyli w szkoleniu doskonalącym umiejętności z zakresu działania pododdziałów zwartych w przypadku wystąpienia zbiorowego zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego. W szkoleniu uczestniczyło kilkuset policjantów.

7 kwietnia 2019 r. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się szkolenie całego stanu osobowego tej jednostki. Zajęcia poprzedzone alarmowym przybyciem do jednostki nakierowane były na doskonalenie działania funkcjonariuszy w ramach pododdziałów zwartych Policji. Podczas zajęć kilkuset policjantów doskonaliło taktykę działania w sytuacjach podejmowania interwencji wobec osób zbiorowo naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ćwiczenia zakładały wiele scenariuszy, w tym użycie wobec policjantów środków pirotechnicznych oraz butelek wypełnionych cieczą łatwopalną, tzw. „koktajli Mołotowa”. Tego typu szkolenia policjantów OPP w Łodzi są prowadzone cyklicznie, co pozwala przygotować ich do działania w sytuacjach kryzysowych. W zajęciach brało również udział kilkudziesięciu policjantów z jednostek terenowych garnizonu łódzkiego, którzy w ramach II etapu adaptacji zawodowej odbywali staż w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi.

  • szkolenie, policjanci opp stoją na placu apelowym
  • szkolenie, tyraliera opp wspierana przez armatkę wodną maszeruje w zadymiony rejon placu
  • szkolenie, tyraliera opp maszeruje w kłębach dymu
  • szkolenie, barykada z płonących opon, w tle armatka wodna
  • szkolenie, armatka wodna wspierana przez policjantów opp pokonuje zaporę ogniową
  • szkolenie, pozoranci skrywają się za zaporą ogniową, w tle tyraliera opp
  • szkolenie, armatka wodna w asyście tyraliery opp pokonuje zasłonę dymną
  • szkolenie, armatka wodna wspierana przez policjantów opp zbliża się do zapory ogniowej
  • policjanci z armatką w dymie
Powrót na górę strony