Życzenia z okazji Święta Służby Cywilnej - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Życzenia z okazji Święta Służby Cywilnej

W imieniu całej kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji nadinsp. Andrzej Łapiński składa najserdeczniejsze życzenia i podziękowania pracownikom Policji.