Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zadbajmy wspólnie o czyste powietrze w Pabianicach

Policjanci, strażnicy miejscy, inspektorzy transportu drogowego, władze samorządowe wspólnie przeprowadzili działania prewencyjne pod nazwą ,,Stop-Smog”, mające na celu szeroko rozumianą ochronę środowiska oraz ograniczenie przestępstw i wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów zawartych w ustawach innych niż z zakresu ruchu drogowego. Apelowali zwłaszcza o niepalenie śmieci w piecach przydomowych, bo jest to szkodliwe dla zdrowia i środowiska. W działaniach wykorzystano drona, mobilną platformę do badania stanu powietrza oraz analizator spalin.

Zanieczyszczenie powietrza to zagrożenie realne, z którym należy walczyć. Stężenia pyłów i szkodliwych substancji w powietrzu szczególnie odczuwalne są zimą. W sezonie grzewczym znacznie przekraczają one dopuszczalne normy. Aby temu przeciwdziałać niezbędna jest do tego przed wszystkim świadomość społeczna i konkretne, wielostronne działania ukierunkowane na podniesienie jakości powierza, którym oddychamy. Badania potwierdzają, że zarówno długie, jak i krótkie przebywanie na powietrzu zanieczyszczonym pyłami zawieszonymi może prowadzić do schorzeń układów krążenia i oddechowego, a nawet przedwczesnych zgonów. Na negatywne skutki smogu szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze. Mocno odczuwają je też cierpiący na choroby układów krążenia i oddechowego. Skala zjawiska jest ogromna. Pabianice w 2015 roku znalazły się w pierwszej dziesiątce miast w Europie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

Pomimo prowadzonych od lat kampanii informacyjnych, wciąż jest niska świadomość społeczeństwa, że spalanie odpadów jest szkodliwe, a także nielegalne. Wielu mieszkańców w dalszym ciągu przez cały rok gromadzi odpady, które zimą trafiają do domowych palenisk. Wszelkiego rodzaju opakowania, kartony, folie, stare gazety i czasopisma, płyty wiórowe lub pilśniowe ze starych mebli nasączone klejami i impregnatami, stara odzież, trafiają do piwnic i schowków a następnie są spalane. Takie postępowanie niejednokrotnie wynika z chęci ograniczenia kosztów zaopatrzenia domu w opał i zmniejszenia ilości domowych odpadów. Spaliny zawierają groźne trucizny, takie jak furany czy dioksyny. Oddychanie tak skażonym powietrzem niesie za sobą duże ryzyko zachorowań, głównie na choroby nowotworowe. Zaś unoszący się pył jest źródłem alergii, a także powodem zachorowań na astmę. Zanieczyszczenia uwolnione do atmosfery migrują na duże odległości powodując również skażenie gleb, wód powierzchniowych i żywności. Według Raportu Komisji Europejskiej z 2005 roku, 28 tys. Polaków umiera z powodu zanieczyszczonego powietrza.

Stąd też 12 grudnia 2019 roku w garnizonie łódzkim, w tym na terenie powiatu pabianickiego przeprowadzono działania prewencyjne pod nazwą ,,STOP-SMOG”. Policjanci, strażnicy miejscy, inspektorzy transportu drogowego, władze miasta, a także mieszkańcy w sprawie smogu mówili jednym głosem i zwarli szeregi, aby wspólnie zapobiegać niszczeniu środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie powietrza to zagrożenie realne, z którym należy walczyć. Dlatego też podczas działań sprawdzano przestrzeganie ustaw, w tym obowiązującej na terenie województwa łódzkiego uchwały antysmogowej wprowadzonej przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Policjanci wraz ze strażnikami miejskimi i pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach postawili przede wszystkim na edukację dzieci i młodzieży, dla których w pabianickiej ,,trzynastce” przygotowali warsztaty profilaktyczne poświęcone ekologii i dbaniu o nasze środowisko. Na Starym Rynku odbył się przygotowany przez strażników pokaz rozpalania ognia w piecu oraz krótka pogadanka na temat wpływu smogu na stan zdrowia mieszkańców Pabianic. W akcję zaangażowali się także uczniowie klasy mundurowej, którzy mieszkańcom rozdawali tematyczne ulotki.  Po ulicach naszego miasta jeździła mobilna platforma sprawdzająca ilość spalin w środowisku. Do badania stanu powietrza wykorzystano także drona służącego do przeprowadzenia pomiarów spalin wydobywających się z komina. Jeżeli czujniki wykryją w spalinach związki cyjanowodoru lub formaldehydu może to świadczyć, że właściciel posesji spala w piecu odpady​. W takim przypadku strażnicy wraz z terenowym dzielnicowym dokonują kontroli szczegółowej. Po wejściu na teren posesji sprawdzają to, co jest w piecu spalane. Należy przypomnieć, że palenie śmieci w naszych domowych piecach jest wykroczeniem i zagrożone jest wysoką grzywną, nawet do 5 tysięcy złotych.

Należy również pamiętać, że wzmożony transport drogowy przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności. Stąd też policjanci ruchu drogowego wspierani przez inspektorów transportu drogowego wzięli pod lupę te pojazdy, których emisja spalin pozostawia wiele do życzenia.

 

 • policjanci i strażnicy podczas warszatów profilaktycznych dot. ekologii i ochrony środowiska
 • policjanci i strażnicy podczas warszatów profilaktycznych z dziećmi dot. ekologii i ochrony środowiska
 • przedstawiciele wydziału ochrony środowiska edukują dzieci o ekologii
 • pamiątkowe zdjęcie
 • policjant podczas badania analizatorem spalin
 • policjanci wraz z ITD podczas kontroli drogowej
 • ulotki dot. ochronie środowiska
 • mobilna platforma do badania zanieczyszczenia powietrza
 • strażnicy miejscy podczas pokazu prawidłowego rozpalania pieca
 • służby mundurowe podczas pokazu drona
 • pokaz rozpalania pieca przez strażników
 • dron do badania jakości powietrza
 • komendant straży miejskiej podczas wywiadu
 • służby mundurowe podczas akcji ,,Stop Smog"
 • służby podczas kontroli domostw pod kątem palenia w piecach śmieciami
 • dron kontroluje kominy pod kątem palenia w piecach śmieciami

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 13.79 MB)

Powrót na górę strony