Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym na terenie gminy Szczerców

Policjanci z bełchatowskiej komendy uczestniczyli w debacie społecznej poświęconej bezpieczeństwu na drogach przebiegających przez teren gminy Szczerców. Jak działać zapobiegawczo, jak eliminować zagrożenia występujące w ruchu drogowym, jakie zachowania uczestników ruchu drogowego najbardziej niepokoją lokalne społeczeństwo to główne tematy rozmowy z mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi.

W środę, 8 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Szczercowie odbyła się inauguracyjna debata  społeczna poświęcona bezpieczeństwu na drogach krajowych i wojewódzkich przebiegających przez teren gminy Szczerców. Inicjatorem debaty był Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak przy wsparciu policji z bełchatowskiej jednostki, na czele z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie mł.insp. Tomaszem Jędrzejczykiem. W spotkaniu udział wzięli również radni i mieszkańcy gminy Szczerców oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło też przedstawicieli z Wojewódzkiego Zarządu Dróg na czele z dyrektorem Mirosławem Kuklińskim.

Policjanci omówili stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy. Głównie skupili się na zagrożeniach powodowanych przez zdarzenia drogowe na drodze wojewódzkiej 483, a także na skrzyżowaniu drogi krajowej K74 z drogą wojewódzką 480 w miejscowości Grudna. Omówiono także zdarzenia zaistniałe na skrzyżowaniu ulicy Częstochowskiej z ulicą Kącik w Szczercowie.

Po wystąpieniach policjantów odbyła się ożywiona dyskusja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy, w której brali czynnie udział nie tylko mieszkańcy, ale też Wójt, radni oraz obecni na debacie przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Mieszkańcy zwrócili się do Zarządu Dróg o wybudowanie ciągu chodnikowo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej W483 pomiędzy Szczercowem a Chabielicami. Podkreślali, że brak chodnika, a nawet pobocza w tym miejscu uniemożliwia poruszanie się niechronionym uczestnikom ruchu drogowego oraz stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów. Uczestnicy debaty postulowali również przebudowę przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Szczercowie oraz o budowę przejścia dla pieszych przy markecie "Biedronka" znajdującym się na ulicy Częstochowskiej w Szczercowie.

Najważniejsze wnioski i postulaty zgłoszone w trakcie debaty będą realizowane przez Urząd Gminy w Szczercowie wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg, co w znacznym stopniu ma przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Szczerców.

Dziękujemy wszystkim za spotkanie.

  • POLICJANCI podczas debaty społecznej poświęconej bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie Gminy Szczerców
  • POLICJANCI podczas debaty społecznej poświęconej bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie Gminy Szczerców