Powrót Posterunku Policji do Rozprzy - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót Posterunku Policji do Rozprzy

10 lutego 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Rozprzy w powiecie piotrkowskim. Poprzedni Posterunek Policji w tym rejonie funkcjonował od grudnia 2007 roku do połowy stycznia 2010. Odtworzenie posterunku to efekt współpracy i zaangażowania samorządu lokalnego, Policji oraz organów państwowych.

W poniedziałkowej uroczystości wzięli udział: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Robert Telus, Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło też wójtów gmin Łęki Szlacheckie, Ręczna, Gorzkowic, Woli Krzysztoporskiej, radnych gminy Rozprza, Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks., ppor. Jacka Syjuda, ks. Prałata Wiesława Płomińskiego – Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozprzy, Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego, kadra kierownicza Łódzkiego Garnizonu Policji.

 

Spotkanie rozpoczęło wprowadzenie asysty honorowej na miejsce uroczystego apelu. Następnie został złożony meldunek przez dowódcę uroczystości. Podniesiono flagę państwową na maszt i odegrano hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Powitano gości i przedstawiono informacje na temat otwieranego posterunku. Symbolicznie wręczono klucze do budynku kierownikowi odtworzonego posterunku. Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. Ppor. Jacek Syjud poświęcił nowy budynek. Przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że od 3 lat realizowany jest Program Modernizacji Polskiej Policji, w ramach którego odtworzony został w wybudowanym od podstaw budynku Posterunek Policji w Rozprzy. Za nami i w trakcie jest ponad 300 inwestycji.

Przypomnijmy, że gmina Rozprza, to jedna z największych gmin powiatu piotrkowskiego. Reaktywowany Posterunek Policji na tym terenie będzie funkcjonował w strukturze Komisariatu Policji w Gorzkowicach. Służbę w nim będzie pełniło ośmiu funkcjonariuszy. Budynek mieszczący się przy ulicy Sportowej to nowoczesny obiekt o powierzchni 200 metrów kwadratowych, w pełni wyposażony i dostosowany zarówno do służby jak i obsługi interesantów. Policjanci z nowego posterunku będą patrolować drogi nowym oznakowanym radiowozem, zakupionym z Funduszu Wsparcia Policji oraz Programu Modernizacji Policji oraz dofinansowanym z budżetu gminy.

Wojewoda Łódzki zwrócił uwagę, że poczucie bezpieczeństwa, jego zapewnienie a także walka z przestępstwami , jest jednym z elementów i podstawowych zadań Państwa. Należy więc je rozbudowywać tak, aby było blisko obywateli, tym samym podkreślił zasadność odtwarzania posterunków. Swoje zadowolenie ze zrealizowanego projektu wyraził również Wójt Gminy Rozprza. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński w wypowiedzi zaznaczył, że jednym z zadań jest dostosowanie liczby funkcjonariuszy do konkretnej sytuacji związanej z zagrożeniami w danym miejscu. Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Krzysztof Mikułowski poinformował, że odtworzenie posterunku został poprzedzony rzetelną analizą potrzeb, konsultacjami społecznymi, w które zaangażowani byli policjanci, samorząd lokalny oraz mieszkańcy gminy. Mówił, że reaktywacja posterunku w tym miejscu wpłynie znacząco na poczucie bezpieczeństwa w rejonie oraz ułatwi mieszkańcom kontakt w sytuacjach, kiedy wsparcie Policji będzie potrzebne.

Zakończenie uroczystości uświetniła defilada pododdziału honorowego. Uczestnicy uroczystego apelu zostali zaproszeni do zwiedzania pomieszczeń posterunku.

 • defilada pododdziału honorowego
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Rozprzy
 • uczestnicy uroczystego apelu z okazji otwarcia Posterunku Policji w Rozprzy przed budynkiem posterunku
 • I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak wręcza symboliczny klucz Kierownikowi Posterunku Policji w Rozprzy
 • policjanci Posterunku Policji w Roprzy
 • policjanci podnoszą flagę państwową na maszt
 • I Zatępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustynia w trakcie przemówienia
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński przemawia w trakcie uroczystego apelu
 • uczestnicy uroczystego apelu
 • pomieszczenia Posterunku Policji w Rozprzy
 • pomieszczenia Posterunku Policji w Rozprzy
 • pomieszczenia Posterunku Policji w Rozprzy
 • pomieszczenia Posterunku Policji w Rozprzy