„Dni Otwarte” w łęczyckiej komendzie Policji - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„Dni Otwarte” w łęczyckiej komendzie Policji

Kontynuując cykl spotkań promujących służbę w policji, w ramach „Dni Otwartych” stróżów prawa odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy. Blisko 30-osobowa grupa uczniów wysłuchała porad jak wstąpić w szeregi policji oraz jakie korzyści wynikają z takiej ścieżki zawodowej.

11 lutego 2020 roku w sali odpraw łęczyckiej komendy, w ramach „Dni Otwartych” policjanci spotkali się z uczniami szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy. W trakcie spotkania młodzież mogła przyjrzeć się z bliska pracy policjantów i zapoznać się z ich obowiązkami. W tematykę wprowadził mł.insp. Zbigniew Gruszczyński. Komendant wymieniając przywileje związane z służbą zwrócili uwagę, że zawód Policjanta to służba na rzecz bezpieczeństwa, która wymaga poświęceń ale daje również możliwość rozwoju osobistego i ogromną satysfakcję niosąc pomoc potrzebującym. W dalszej części spotkania poza omówieniem poszczególnych pionów służby policji, uczniowie uzyskali też informacje o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach, które są niezbędne do pracy w tym zawodzie. Specjalistka ds. Kadr i Szkolenia przekazała informacje dotyczące procedur i etapów rekrutacji, limitach i terminach przyjęć oraz wymaganych dokumentach.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4. Szczegółowych informacji udziela Zespół do Spraw Kadr i Szkoleń Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. (024) 721 11 04, fax. (024)721 11 14

  • komendant w rozmowie z uczniami, uczestnikami spotkania