Truck & Bus - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Truck & Bus

12 lutego 2020 roku odbyły się ogólnopolskie działania „TRUCK & BUS”. Policjanci na terenie woj. łodzkiego skontrolowali 915 pojazdów, w tym 269 pojazdów ciężarowych i 28 autobusów. Stwierdzili 95 naruszeń związanych ze stanem technicznym pojazdów oraz 17 pojazdów niedopuszczonych do ruchu. Ujawniono 3 przypadki naruszeń dotyczących czasu pracy kierowcy oraz w 5 pojazdach ujawniono nieprawidłowo zabezpieczone ładunki. W trakcie trwania działań, policjanci nałożyli 494 mandaty karne, skierowali 23 wnioski do sądów o ukaranie oraz zatrzymali 102 dowody rejestracyjne. Ponadto, ujawniono 15 kierujących będących w stanie pod wpływem alkoholu, w tym 2 kierujących samochodami ciężarowymi. Zatrzymano 15 praw jazdy.

W ramach działań sprawdzano w szczególności:

- stan techniczny i wyposażenie pojazdów oraz sposób mocowania ładunków,
- czas pracy kierowców,
- sposób przewożenia osób i rzeczy.

Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL (European Traffic Police Network) – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające policje ruchu drogowego.

Pamiętajmy!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego bezpieczeństwa.

/KGP/