Z uczniami klas mundurowych rozmawialiśmy o służbie w Policji - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Z uczniami klas mundurowych rozmawialiśmy o służbie w Policji

Uczniowie z klas mundurowych w Bełchatowie, którzy rozważają w przyszłości możliwość wstąpienia w szeregi Policji uczestniczyli w lekcjach poświęconych promocji zawodu policjanta.

Były to pierwsze w 2020 roku zajęcia z cyklu zaplanowanych dla klas mundurowych spotkań dotyczących „Promocji Zawodu Policjanta”. Zajęcia które mają przybliżyć młodzieży specyfikę służby w Policji w różnych wydziałach będą teraz kontynuowane na terenie bełchatowskiej komendy. W tym zakresie nawiązano współpracę z Dyrekcją Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. Pierwsze zajęcia na terenie szkoły poprowadził funkcjonariusz z Wydziału Prewencji bełchatowskiej komendy. Policyjny wykładowca asp. Maciej Śledziński w klasach mundurowych prowadzi zajęcia dydaktyczno-szkoleniowe z zakresu profilaktyki wiktymologicznej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym. Funkcjonariusz we wszystkich 5 klasach mundurowych omówił zadania Policji i przybliżył zawód policjanta. Przedstawił warunki jakie osoba musi spełnić aby ubiegać się o przyjęcie do Policji. Korzystając z prezentacji multimedialnej wyjaśnił etapy procedury rekrutacyjnej. Poinformował jak można przygotować się do testu sprawności fizycznej oraz na czym polega multiselect. Zaprosił też na spotkania z policjantami w ramach „doborowych czwartków”, które już od marca będą realizowane na terenie każdej z komend powiatowych na terenie województwa łódzkiego.

Kolejne spotkanie z uczniami klas mundurowych odbędzie się wkrótce w bełchatowskiej komendzie. Będą to cykliczne zajęcia tematyczne prowadzone przez doświadczonych policjantów. Wszystko po to aby młodzież szkolna mogła zobaczyć jak wygląda praca technika kryminalistyki, policjanta z wydziału prewencji, dochodzeniowo-śledczego, czy z wydziału ruchu drogowego.

Jesteś osobą ambitną, odporną na stres, wysportowaną, chcesz się rozwijać i służyć społeczeństwu - Dołącz do Nas !

  • POLICJANT z KPP w Bełchatowie podczas zajęć z uczniami klas mundurowych w Bełchatowie. Zmłodzieża rozmawialiśmy o służbie w Policji.
  • POLICJANT z KPP w Bełchatowie podczas zajęć z uczniami klas mundurowych w Bełchatowie. Zmłodzieża rozmawialiśmy o służbie w Policji.
  • POLICJANT z KPP w Bełchatowie podczas zajęć z uczniami klas mundurowych w Bełchatowie. Zmłodzieża rozmawialiśmy o służbie w Policji.