Narkotyki i dopalacze zabijają - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Narkotyki i dopalacze zabijają

Wieruszowscy policjanci zorganizowali kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają, szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Tym razem mundurowi spotkali się z młodzieżą w Zespole Szkół w Niwiskach.

12 lutego 2020 roku wieruszowscy policjanci spotkali się z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Niwiskach. Podczas policyjnej prelekcji, przy użyciu prezentacji multimedialnej i poradnika profilaktycznego opracowanego w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, omówiono zagrożenia i odpowiedzialność prawną związaną z środkami odurzającymi i substancjami psychoaktywnymi. W trakcie dyskusji, policjant wyjaśnił również zagadnienia związane z rozpoznawaniem osób będących pod wpływem narkotyków i dopalaczy oraz sposób postępowania w określonych sytuacjach. Podczas spotkania nie zabrakło również tematów, związanych odpowiedzialnością prawną nieletnich za czyny karalne, zachowań świadczących o demoralizacji małoletnich oraz konsekwencji związanych z takimi zachowaniami. Mundurowy omówił również wybrane zagadnienia dotyczące przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz zaapelował o zachowywanie szczególnej ostrożności na drogach.

Asp.sztab. Damian Pawlak

  • Policjant podczas spotkania z młodzieżą
  • Policjant w trakcie prelekcji z młodzieżą
  • Policjant w trakcie prelekcji z młodzieżą