Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KMZB to narzędzie, które przyczynia się do eliminowania i zapobiegania zagrożeń

Dzięki zgłoszeniu na KMZB dzielnicowy z Posterunku Policji w Szczercowie namierzył 49-letniego mieszkańca powiatu łaskiego, właściciela nielegalnego wysypiska śmieci na terenie gminy Szczerców. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym i posprzątał zaśmiecony teren.

Policjanci w czasie pełnionej służby weryfikują zgłoszenia o zagrożeniach napływające od mieszkańców powiatu bełchatowskiego, które są nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tym razem to dzielnicowy ze szczercowskiej policji realizował obowiązki dotyczące weryfikacji zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Patrolując teren, który zaznaczony był przez mieszkańców jako miejsce zaśmiecania, policjant odkrył nielegalne wysypisko śmieci. Odpady rozrzucone były na terenie nieużytków rolnych przylegających do kompleksu leśnego w miejscowości Magdalenów w gminie Szczerców. Okolica ta została dwukrotnie zaznaczona w KMZB jako miejsce zagrożone zaśmiecaniem. Dzielnicowy od razu zajął się sprawą. Dokładnie sprawdził znalezisko. Wśród porozrzucanych śmieci mundurowy trafili na trop, który doprowadził go wprost do właścicieli odpadów. Namierzony 49-latek, który stworzył nielegalne wysypisko śmieci poniósł odpowiedzialność. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym i zobowiązany do posprzątania terenu. Mieszkaniec powiatu łaskiego już następnego dnia zabrał swoje śmieci.

Po raz kolejny sprawa dzikiego wysypiska śmieci na terenie naszego powiatu została ujawniona przez dzielnicowego dzięki realizacji  zadań wynikających ze zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.Za pomocą tej aplikacji każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w swoim otoczeniu. Policjanci zawsze sprawdzają każdy sygnał.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) jest efektywnym narzędziem do przekazania policji informacji o dostrzeganych w lokalnym środowisku problemach i zagrożeniach. Czasem może też okazać się, że dzięki realizacji zadań wynikających z mapy policjanci ujawnią również inne naruszenia przepisów prawa. Przypominamy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do oznaczania interwencji wymagających natychmiastowej reakcji i bezpośrednich, niebezpiecznych zdarzeń. Do tego służy bowiem numer alarmowy 112.

Obecnie na mapę nanieść można informacje dotyczące 24 kategorii  zagrożeń takich, jak m.in. akty wandalizmu, bezdomność, przekraczanie dozwolonej prędkości, zła organizacja ruchu drogowego, niewłaściwa infrastruktura drogowa, nieprawidłowe parkowanie, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, używanie środków odurzających, dzikie wysypiska śmieci, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw.

Mieszkańcom dziękujemy za dotychczasową aktywność w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i współpracę z Policją w zakresie eliminowania zagrożeń.

  • Policjant w czasie weryfikacji zgłoszeń naniesionych przez mieszkańców na KMZB, zlokalizował nielegalne wysypisko śmieci.
Powrót na górę strony