Policjanci reagują na łamanie przepisów - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci reagują na łamanie przepisów

Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego każdego dnia kontrolują respektowanie przez mieszkańców miasta i powiatu ograniczeń i zakazów wprowadzonych w związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa. Ostatni weekend pokazał, że nie wszyscy traktują obostrzenia poważnie i nie stosują się do wprowadzonych nakazów i zakazów. Nieodpowiedzialne zachowania przez mieszkańców naszego powiatu zakończyły się aż 13 mandatami oraz 2 wnioskami o ukaranie. Główną przyczyną było przede wszystkim to, iż osoby te nie przebywały od siebie w odległości mniejszej niż 2 metry.

4 kwietnia 2020 roku policjanci z posterunku w Andrespolu interweniowali wobec dwóch mężczyzn w Justynowie. Mężczyźni urządzili sobie towarzyskie spotkanie i razem spacerowali będąc już pod wpływem alkoholu. Nie zachowywali od siebie odległości nie mniejszej niż 2 metry. Podczas interwencji nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania a na koniec jeden z kompanów stwierdził, że nie będzie stosował się do przepisów, które jemu nie odpowiadają. Teraz za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem

Większość osób, na które w miniony weekend zostały nałożone mandaty nie stosowała się do zachowania właściwej odległości od siebie oraz gromadzenie się osób w miejscach publicznych czy też zaspokajania potrzeb, które nie są niezbędne w związku z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Po raz kolejny apelujemy do mieszkańców aby zostali w domu. Tylko bezwzględne podporządkowanie się obowiązującym przepisom i odpowiedzialne zachowanie może uchronić nas od rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przypominamy, iż zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi od 1 kwietnia 2020 roku osoby przemieszczające się po ulicach muszą zachowywać od siebie bezpieczny odstęp wynoszący co najmniej 2 metry. Podróżując środkami komunikacji publicznej należy pamiętać, że ilość pasażerów w pojeździe nie może przekroczyć połowy liczby miejsc siedzących, również dotyczy przewoźników prywatnych. Natomiast osoby poniżej 18 roku życia mogą wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej. Istotne jest również to, że zamknięto parki, bulwary i skwery.

  • patrol mundurowy idzie chodnikiem na ulicy Koluszek