Informacje

„ZANIM SPRZEDASZ ALKOHOL SPRAWDŹ WIEK” WSPÓLNA AKCJA SIERADZKIEJ POLICJI ORAZ MIEJSKIEJ I GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Sieradzcy policjanci mając na uwadze p/działanie zjawisku spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież zainicjowali akcję profilaktyczno – edukacyjną „ZANIM SPRZEDASZ ALKOHOL SPRAWDŹ WIEK”. Działania te realizowane są wspólnie z Miejską i Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Policyjny profilaktyk, dzielnicowy oraz członkowie komisji cyklicznie odwiedzają sklepy na terenie miasta i gminy Sieradz edukując sprzedawców w zakresie konsekwencji prawnych sprzedaży alkoholu małoletnim. W punktach sprzedaży alkoholu wręczane są tematyczne plakaty oraz „List do sprzedawców”.

Spożywanie alkoholu jest jednym z bardziej ryzykownych zachowań wśród młodzieży. Stanowi bardzo groźny czynnik kryminogenny, często związane jest to z zachowaniami agresywnymi i przestępczymi. Najczęściej spożywanym przez młodzież alkoholem jest piwo. Wśród nich panuje przekonanie, że ten rodzaj alkoholu im nie zaszkodzi i uważają, że jest on niezbędnym warunkiem „dobrej zabawy”.  Wynika to głównie z ich nieświadomości i  niedostatecznej wiedzy na temat wpływu alkoholu na powstawanie szkód zdrowotnych i społecznych. Jedną z przyczyn spożywania alkoholu przez młodzież jest również jego łatwa dostępność. Niestety część sprzedawców sprzedaje alkohol małoletnim, łamiąc tym samym przepisy karne w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 r.ż.

Spożywanie alkoholu przez młodych ludzi to zagrożenie, wobec którego nie można pozostać obojętnym.  Wychodząc  z tych założeń sieradzcy policjanci wspólnie z Miejską i Gminną  Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęli działania celem ochrony małoletnich przed dostępem do alkoholu i  budowania wśród sprzedawców zdecydowanych postaw przeciwko sprzedaży alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. W ramach akcji profilaktycznej „ZANIM SPRZEDASZ ALKOHOL SPRAWDŹ WIEK”  w czasie cyklicznych wizyt w punktach sprzedaży alkoholu rozkolportowano plakaty nawiązujące do tematyki działań oraz wręczone zostały „Listy do sprzedawców”.

Kolejnym etapem projektu będą spotkania z uczniami szkół, podczas których policjanci edukować będą młodzież o zagrożeniach, skutkach zdrowotnych, a także konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu.

  • w sklepie stoi policjanta, który zapisuje w  notatnik, członka komisji, sprzedawca trzyma palakat
  • w sklepie stoi policjant który robi zapiski w notesie, sprzedawca trzyma rozwinięty plakat
  • w sklepie  stoi policjant przed nim członek komisji oraz sprzdawca którzy trzymają rozwinięty plakat
  • wizyta w sklepie, policjant dokonuj zapisuje w notatniku, członek komisji trzyma plakat, rozmawiają ze sprzedawcą
  • w sklepie stoi policjant, który dokonuje zapisek w notatniku,  obok członek komisji, sprzedawca trzyma w reku wręczone mu plakaty
  • wizyta w sklepie,członek komisji oraz sprzedawca trzymają rozwinięty plakat, z tyłu stoi policjant i drugi sprzedawca