Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Bądź widoczny na drodze" - sieradzcy policjanci w trosce o bezpieczeństwo pieszych

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to grupa najbardziej narażona na negatywne skutki zdarzeń drogowych. W trosce o ich bezpieczeństwo sieradzcy policjanci systematycznie pojawiają się przed szkołami wyposażając pieszych, szczególnie dzieci i młodzież w elementy odblaskowe. Dla mundurowych była to również dobra okazja, aby przypomnieć o bezpiecznym poruszaniu się po drogach. To cykliczne działania, które nadal będą kontynuowane, szczególne w okresie jesienno – zimowym.

Szybko zapadający zmrok, zmienne warunki atmosferyczne i ograniczona widoczność - wszystko to powoduje, że tzw. niechronieni uczestnicy ruchu, w szczególności piesi, są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Policja prowadzi szereg działań uświadamiających pieszych o możliwości zagrożeń na drodze. Z  początkiem września funkcjonariusze ruchu drogowego oraz policyjny profilaktyk pojawili się w rejonach szkół, gdzie rozdawali przechodniom odblaski.   Przede wszystkim ostrożność i rozwaga. O tych właśnie zasadach przypominali podczas działań policjanci. Zwracali uwagę  nie tylko na obowiązek, ale również na konieczność używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Policjanci apelowali do niechronionych uczestników ruchu drogowego o zwracanie szczególnej uwagi podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy, obowiązkowe używanie elementów odblaskowych ( po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, bez względu na wiek pieszego) i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. W działanie te włączył się również  Sieradzki Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który przekazał elementy odblaskowe.

Przypominamy!

Zgodnie z polskim prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Na nieoświetlonej drodze kierowcy sylwetki pieszych dostrzegają w ostatniej chwili, zazwyczaj z odległości 30 metrów. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości 150 metrów, czyli około 5 razy wcześniej. Apelujemy także do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek na drodze oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o własne bezpieczeństwo nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach, także w obszarze zabudowanym. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego / rowerzysty, przez co kierujący pojazdem ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania. Bądźmy widoczni dla zmotoryzowanych szczególnie teraz, kiedy zmrok zapada coraz wcześniej.

Używanie odblasków przez wszystkich pieszych poruszających się po zmroku w terenie niezabudowanym, to OBOWIĄZEK. Używanie odblasków przez pieszych poza tym obszarem, to ROZSĄDEK.

  • przed szkołą podstawowa w Sieradzu trzech umundurowanych policjantów rozdaje elementy odblaskowe dzieciom i opiekunom
  • przed szkoła stoi trzech umundurowanych policjantów którzy rozdają odblaski młodzieży