BEZPIECZNY PRZEJAZD - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNY PRZEJAZD

Policjanci łódzkiej grupy „Speed” 16 października 2020 roku brali udział w działaniach, podczas których sprawdzali, czy kierowcy stosują się dom znaku B-20 „Stop” umieszczonego przy przejazdach kolejowych- akcja miała na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia występujące w rejonie przejazdów kolejowych zarówno tych wyposażonych w zapory i półzapory, jak i tych niestrzeżonych.

W miniony piątek funkcjonariusze łódzkiego „speed-a” po raz kolejny uczestniczyli w działaniach „Bezpieczny przejazd”.

Tym razem działania były przeprowadzone na przejazdach kolejowych usytuowanych w województwie łódzkim gdzie umieszczony jest znak „STOP”. Funkcjonariusze zwracali uwagę na osoby, które pokonują szlak kolejowy, czy robią to w sposób bezpieczny i czy swoim zachowaniem nie stwarzają zagrożenia dla ruchu. Na miejscu mundurowi przypominali napotkanym osobom o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z przechodzenia przez tory kolejowe w miejscach do tego nie wyznaczonych, a także zwracali uwagę, że z rozpędzonym składem kolejowym zarówno pojazdy osobowe jak i ciężarowe nie mają żadnych szans.

Jak pokazują efekty pracy policjantów, w większości ignorujemy zagrożenie związane ze zderzeniem z pociągiem. Tylko w czasie kilkugodzinnej akcji policjanci  ujawnili 170 wykroczeń z czego aż 73 dotyczyło właśnie niestosowania się do znaku B-20 „Stop”, nałożyli 149 mandatów, sporządzili 3 wnioski o ukaranie i zatrzymali 8 dowodów rejestracyjnych w związku z niesprawnościami kontrolowanych pojazdów. W stosunku do 18 osób zastosowano środek oddziaływania wychowawczego, a 3 kierowców utraciło prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.
Działania prowadzone w ramach wspomnianej akcji, będą kontynuowane w przyszłości.

Przypominamy hasło kampanii „Bezpieczny przejazd”- ZATRZYMAJ SIĘ i ŻYJ!