Ważny komunikat ! - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ważny komunikat !

Mając na uwadze panujące obostrzenia, w trosce o zdrowie Nas wszystkich prosimy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji o składanie kompletu dokumentów do specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynki. DOBOROWA SKRZYNKA znajduje się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w łodzi przy ul Lutomierskiej 108/112.

 

Komplet dokumentów to:
1. Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi (należy napisać je osobiście!)
2. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (można go pobrać z naszej strony internetowej -> zakładki "rekrutacja", należy wypełnić tylko część A i B).
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających Wasze ostatnie wykształcenie.
4. Dodatkowe kursy i świadectwa bądź certyfikaty. Należy dołączyć kserokopie!
5. Kserokopię prawa jazdy!
6. Absolwenci klasy o profilu policyjnym muszą dołączyć kserokopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt!
6. Dodatkowo należy wypełnić:
a) Klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby,
b) oświadczenie o posiadaniu tatuażu,
c) arkusz informacyjny wypełniacie tylko część do Waszego podpisu).
Kolejno wszystkie dokumenty należy podpisać, spakować w opisaną kopertę, zakleić i wrzucić do NASZEJ DOBOROWEJ SKRZYNKI.

Dokumenty do pobrania znajdziecie na naszej stronie:
https://tiny.pl/7ftk6

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub bezpośrednio przez nasz fanpage @Zostań Łódzkim Policjantem.
47 841 13-65, 13-69, 30-16 lub 22-18.

 

  • mężczyzna wrzuca dokumenty do skrzynki podawczej w holu komendy