Potrącił motocyklem dwie osoby - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Potrącił motocyklem dwie osoby

Opoczyńscy policjanci zatrzymali kierującego motocyklem GasGas, który potrącił 29-latkę oraz jej 4-letnią córkę. Na szczęście mamie i dziecku nic poważnego się nie stało. Sprawca został zatrzymany i osadzony w Policyjnym Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych.

Do zdarzenia doszło 1 listopada 2020 roku o godzinie 16.00 w miejscowości Popławy w gminie Sławno. Policja o zaistniałej sytuacji zostala powiadomiona dopiero godzinę później. Jak ustalili mundurowi, 29-letni kierowca motocykla potrącił idące lewą stroną drogi dwie osoby. Poszkodowanymi były 29-letnia kobieta oraz jej 4-letnia córka. Na szczęście obie piesze nie doznały poważnych obrażeń ciała. Kierowca motocykla chwilę został na miejscu, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Niestety służby o zdarzeniu nie zostały powiadomione w chwili jego zaistnienia ale aż godzinę po nim. Policjanci którzy przyjęli zgłoszenie zebrali niezbędne informacje i ustalili sprawcę  potrącenia. Okazał się nim 29 letni mieszkaniec powiatu opoczyńskiego. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w Policyjnym Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Pamiętaj : wezwij Policję zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że jeden z uczestników zdarzenia jest nietrzeźwy lub gdy sprawca odjechał z miejsca zdarzenia. Aby móc określić prawidłowy sposób zachowania się na miejscu zdarzenia drogowego, należy określić, czy zdarzenie w którym uczestniczymy jest wypadkiem, czy też kolizją.

Definicja wypadku drogowego

Najprościej zdefiniować pojęcie wypadku drogowego można w następujący sposób:

Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

Definicja kolizji drogowej.

„Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.

Jak zachować się uczestnicząc w zdarzeniu drogowym ?

WYPADEK DROGOWY

Jest (są) zabity (ci) lub ranny (i)

KOLIZJA DROGOWA

Nie ma zabitych lub rannych

Zabezpiecz miejsce zdarzenia

Zabezpiecz miejsce zdarzenia

Nie usuwaj żadnego z pojazdów z miejsca zdarzenia, nie przemieszczaj ich

Usuń pojazd (y) z miejsca zdarzenia, jeśli stoi w takim miejscu, że mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lub ruch ten utrudniać. W przypadku nieusunięcia pojazdów można narazić się na mandat karny za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania.

Oceń liczbę rannych i ich obrażenia;
oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym

 

Wezwij służby ratownicze i Policję

Jeżeli nie ma wątpliwości co do sprawcy nie ma potrzeby wzywania Policji. Wezwij Policję zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy.

Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym

 

Pozostań na miejscu wypadku do przyjazdu Policji

 

Zabezpiecz ślady przed ich zniszczeniem lub przemieszczeniem; nie podejmuj żadnych czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku

 

Spisz dane personalne świadków wypadku

 

Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.

Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.

 

Jeśli na miejscu nie było Policji to sprawca może sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które stanie się później podstawą do dochodzenia roszczeń z polisy OC przez poszkodowanego. Można użyć gotowego formularza lub sporządź je samemu. W takim przypadku pamiętać należy, że w oświadczeniu należy zamieścić:

- dane osób uczestniczących w zdarzeniu,

- dane pojazdów,

- nazwę ubezpieczyciela oraz pełny nr polisy OC i okres jej obowiązywania,

- szczegółowy opis przebiegu zdarzenia,

- opis uszkodzeń pojazdów,

- szkic sytuacyjny,

 

 

asp.szt. Barbara Stępień