Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze w szeregach łódzkiej policji

19 listopada 2020 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyło 36 nowo przyjętych stróżów prawa. Funkcjonariuszy powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin.

W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Dariusz Matusiak, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Niezaleźnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów komisarz Tomasz Borowiecki oraz reprezentanci kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego. Serdecznie powitano przyjętych policjantów.

Rotę ślubowania wypowiedziało 36 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 25 policjantów i 11 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nowi policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w jednostkach naszego garnizonu. To czwarte przyjęcie do służby w 2020 roku. Od początku tego roku do kadr wpłynęło ponad 1000 podań o przyjęcie do służby w policji, przyjęto 152 osoby. Przed nami jeszcze jeden dobór przewidziany na 30 grudnia 2020 roku.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, nadinspektor Sławomir Litwin, pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby. Podkreślił, że służba w Policji to trudna misja, pełna zagrożeń oraz nieustannie podejmowanego ryzyka. Wymaga doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego, a przede wszystkim odwagi oraz oddania drugiemu człowiekowi. To poświęcenie i próba charakteru, którą nie każdy jest w stanie przejść. Od zaangażowania poszczególnych policjantów zależy wewnętrzne bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Ci, którzy wybrali tę drogę zawodową, mogą być dumni ze swojej decyzji. Komendant skierował także wyrazy uznania do rodzin, które znając trudy i niebezpieczeństwa służby są wsparciem i ostoją dla każdego funkcjonariusza. Nadinspektor Sławomir Litwin przypomnial, że w tym roku upamiętniamy 95-lecie powołania Policji Kobiecej oraz 30-lecie uchwalenia Ustawy o Policji.

Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w wielu sferach życia i utrudniła normalne funkcjonowanie większości urzędów w kraju. Modyfikacji uległy również zasady postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o wstąpienie w szeregi Policji. Pierwsza z nich dotyczy miejsca realizacji testów wiedzy oraz sprawności fizycznej, które od połowy lipca mogą być przeprowadzane również poza szkołami policyjnymi - w miejscu wskazanym przez właściwego komendanta wojewódzkiego. Test wiedzy obejmuje jedynie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Policji. Wcześniej kandydat musiał wykazać się również znajomością materiałów na temat władzy ustawodawczej, sądowniczej, wykonawczej oraz bezpieczeństwa publicznego. Kolejną ważną kwestią jest ważność testu multiselect, którą wydłużono z 12 do 24 miesięcy. Skrócono z kolei okresy karencji: testu sprawności fizycznej (z 6 do 2 miesięcy), niezdanego multiselectu (z 12 do 10 m.), niezdanej komisji lekarskiej (z 12 do 6 m.). Brak karencji przewidziano z kolei w przypadku: odmowy z powodu niezłożenia kompletu dokumentów i niepoddania się etapom i czynnościom. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej ważny jest bezterminowo od dnia jej przeprowadzenia. Dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego otrzymają osoby posiadające: tytuł ratownika - w tym ratownika medycznego (6 pkt); prawo jazdy kategorii B (6 pkt), a innej kategorii - 2 pkt; znajomość języka co najmniej na poziomie B2 (4 pkt).

On-line o służbie w Policji

Dużym ułatwieniem dla kandydatów jest tzw. „Doborowy czwartek", który odbywa się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w jednostkach powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom zainteresowanym służbę w Policji bezpośrednią rozmowę z przedstawicielem Wydziału Kadr i Szkolenia na temat doboru i procesu rekrutacji. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi realizuje tego typu spotkania w formie rozmowy on-line!

- Osoby zainteresowane służbą w Policji przesyłają do nas szereg pytań związanych z naszą formacją, procesem rekrutacji, doborem do służby w Policji, itp. W związku z tym, staramy się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania w sprawie doboru do służby, a tym samym trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ w ostatnim czasie modyfikacji uległy przepisy regulujące proces rekrutacji - wyjaśnia mł. asp. Marta Mysur. – Tego typu transmisje odbyły się już dwa razy i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na czacie było z nami około 100 osób, a liczba wyświetleń zapisu rozmowy przekroczyła 10 tys.

  • uroczystość ślubowania nowych policjantów, sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji, ślubujący policjanci stoją w kolumnie
  • uroczystość ślubowania nowych policjantów, sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji, ślubujący policjanci stoją w kolumnie z palcami wzniesionymi do ślubowania
  • uroczystość ślubowania nowych policjantów, sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji, ślubujący policjanci stoją w kolumnie z palcami prawych rąk wzniesionymi do góry
  • uroczystość ślubowania nowych policjantów, sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji, komendant wojewódzki gratuluje policjantce
  • uroczystość ślubowania nowych policjantów, sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji, komendant wojewódzki wygłasza przemówienie
  • uroczystość ślubowania nowych policjantów, sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji, ślubujący policjanci stoją w kolumnie
Powrót na górę strony