Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Po blisko 30 latach służby odszedł na emeryturę Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach – insp. Tomasz Szwed

15 stycznia 2021 roku Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach pożegnał się z policjantami i pracownikami pabianickiej komendy.

Z uwagi na pandemię uroczystość odbyła się w kameralnym gronie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Podczas porannej videokonferencji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin podziękował za wieloletnią służbę insp. Tomaszowi Szwedowi, życząc jednocześnie wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym.

Inspektor Tomasz Szwed w Policji służył od 1992 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w pionie prewencji, aby później przez kolejne lata awansować w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Łodzi. Od 2006 roku był naczelnikiem tegoż wydziału. Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W 2015 roku ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego na Wydziale Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 2000 roku jest instruktorem stowarzyszonym Centrum Metodyki i Szkolenia KGP. Z dniem 14 lutego 2019 roku, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi powierzył mu pełnienie obowiązków komendanta powiatowego policji w Pabianicach.