Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przepis na bezpieczeństwo – STOP

Znak drogowy B-20 czyli „STOP” to bardzo ważny znak stojący na straży bezpieczeństwa ruchu drogowego, śmiało można stwierdzić że jest to jeden z najważniejszych znaków drogowych z szerokiej ich gamy.

Jak łatwo można zauważyć, znak B-20 „STOP” a także A-7 „ustąp pierwszeństwa” i D-1 „droga z pierwszeństwem”mają odmienny kształt. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta ponieważ nawet przy największej śnieżycy jesteśmy w stanie szybko rozpoznać z jakim znakiem mamy do czynienia. Do głównych zadań tych znaków należy poinformowanie kierującego kiedy ma pierwszeństwo i przede wszystkim kiedy tego pierwszeństwa musi udzielić. Ustawienie znaku„STOP” na drodze nie jest przypadkowe, ponieważ ma on szczególne i jedno z kluczowych  znaczeń dla pierwszeństwa. „STOP” stosuje się w miejscach bardzo niebezpiecznych, wszędzie tam, gdzie widoczność na drogę z pierwszeństwem jest niedostateczna, a przez to przecięcie się kierunków ruchu jest bardzo kolizyjne. Jak zatem można zauważyć, znak B-20 jest głównie ustawiany na problematycznych skrzyżowaniach. Gdzie poza skrzyżowaniami zobaczymy ustawiony znak „STOP”? Poza skrzyżowaniami spotkamy go również przed niestrzeżonymi przejazdami kolejowymi i tramwajowymi.

Przypominamy !

Znak B-20 "stop" oznacza:

  • zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
  • obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

A zatem, w którym miejscu powinniśmy  się zatrzymać?

Kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania oznaczonego znakiem „STOP”, zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu, gdzie jest namalowana linia bezwzględnego zatrzymania, P-12 lub tuż przed tą linią. Jeżeli nie ma linii bezwzględnego zatrzymania, należy zatrzymać się w miejscu, z którego jest dobra widoczność drogi, przed którą ustawiony jest znak. W sytuacji gdy poruszamy się za pojazdem i dojeżdżamy do skrzyżowania, praktycznie zatrzymujemy się dwa razy. Pierwsze to zatrzymanie wynikające z warunków ruchu, drugie zaś wynika z dyspozycji znaku B-20.

Problematyczne i generujące wiele pytań jest ustawienie znaku „STOP” przed przejazdami kolejowymi. Częstym pytaniem jest gdzie/w którym miejscu mam się zatrzymać? Otóż w przypadku, gdy znak „STOP” znajduje się przed torami kolejowymi, to miejsce zatrzymania wyznacza Krzyż Świętego Andrzeja ustawiony przed torowiskiem.

Przypominamy również!

Gdy na skrzyżowaniu jest sygnalizacja świetlna, a oprócz niej znajdują się znaki drogowe, przede wszystkim „STOP” to należy pamiętać o hierarchii znaków i sygnałów drogowych. Jeśli sygnalizator jest sprawny ma on priorytet nad pozostałymi znakami. Inaczej sytuacja wygląda gdy ten sam sygnalizator ulegnie z jakichkolwiek przyczyn awarii, wówczas kierujący ma obowiązek stosowania się do pozostałych znaków drogowych. Znak „STOP” w tym przypadku informuje kierującego, że jest on na bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu.

 

asp sztab. MarzannaBoratyńska WRD KMP w Łodzi

 

  • Oznakowany radiowóz stoi przed znakiem STOP
Powrót na górę strony