Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 22 do 28 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej. Każdy zainteresowany będzie mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – włączają się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci. Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Szczególnie w związku z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce obchody tego dnia wprowadzono na mocy ustawy z 12 lutego 2003 r. Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Działania podjęte w trakcie tego tygodnia mają także przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. 

W dniach od 22 do 28 lutego 2021 r.w ramach  „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku wzorem lat ubiegłych zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla ofiar przestępstw. Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 06:00-22:00 w KPP będzie dyżurował wyznaczony policjant który zainteresowanym będzie służył pomocą i udzialał niezbędnych informacji o możliwości udzielenia pomocy.

W tych dniach osoby potrzebujący pomocy prawnej mogą zgłosić się osobiście do jednostki Policji na ul. 9 maja 32/36, lub skontaktować się telefonicznie dzwoniąc do dyżurnego pod nr telefonu 47 84 542 11 lub 47 84 542 64.