TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej. Uczestniczyć będą w niej także policjanci z komend woj. łódzkiego.

Doroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. 
 
Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

W Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie pomocy można uzyskać w następujących terminach:

22.02.2021 rok w godz. 7.00-15.00 pod nr telefonu  - 47 842-22-79

23.02.2021 rok w godz 7.30-15.30 pod nr telefonu - 47 842-22-24

24.02.2021 rok w godz. 7.00-15.00 pod nr telefonu  - 47 842-22-69

25.02.2021 rok w godz 7.30-15.30 pod nr telefonu - 47 842-22-68

26.02.2021 rok w godz. 7.00-15.00 pod nr telefonu  - 47 842-22-35