Będzie więcej patroli w gminie Opoczno - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Będzie więcej patroli w gminie Opoczno

Komendant Powiatowy Policji w Opocznie insp. Konrad Kobierski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Opoczno Dariusz Kosno, podpisali porozumienie o służbach ponadnormatywnych.Dzięki przychylności i zrozumieniu Rady Miejskiej w Opocznie, gmina na ten cel przekazała 33 tys. złotych. Pierwsze dodatkowe patrole pojawią się na ulicach miasta i gminy Opoczno już w marcu.

Bezpieczeństwo nie ma ceny. Wiedzą o tym nie tylko policjanci, ale także  opoczyńscy samorządowcy. W Urzędzie Gminy  Opocznie  zostało  podpisane porozumienie o służbach ponadnormatywnych w ramach którego, na terenie miasta i gminy Opoczno zostanie zwiększona ilość patroli policyjnych, które będą kierowane w miejsca szczególnie zagrożone. Jest to już kolejne tego typu porozumienie podpisane z lokalnymi władzami samorządowymi.

Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić dodatkową służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a umundurowane patrole będą skierowane w najbardziej zagrożone miejsca. Łącznie na ulicach miasta i gminy dodatkową służbę pełnić bedzie 150 funkcjonariuszy.

 Burmistrz miasta wraz z komendantem powiatowym mając na uwadze dążenie do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego dzięki zrozumieniu i przychylności Rady Miejskiej, podjęli decyzję o zwiększeniu liczby patroli policyjnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych zarówno na terenie miasta, jak i gminy. Podpisanie porozumienia miało miejsce 22 lutego 2021r. i odbyło się w obecności Tomasza Łuczkowskiego, zastępcy burmistrza Opoczna. Urząd Miejski w Opocznie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy przekazał Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie na ten cel 33.000 złotych, co pozwoli na uruchomienie dodatkowych umundurowanych patroli policyjnych.

Policjanci w czasie wolnym, będą pełnić służbę mającą przede wszystkim na celu przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz poprawę porządku publicznego. Policja dyslokuje służby ponadnormatywne na terenie gminy zgodnie z prowadzoną na bieżąco analizą zagrożenia przestępczością oraz zgłoszeniami zamieszczonymi na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

asp.szt. Barbara Stępień