ZAJĘCIA ON-LINE DLA UCZNIÓW - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

ZAJĘCIA ON-LINE DLA UCZNIÓW

Aktualna sytuacja epidemiczna uniemożliwiła organizowanie spotkań edukacyjnych z młodzieżą w szkole. Rozwiązaniem są zajęcia on line, które systematycznie prowadzne są przez policjantów z kutnowskiej komendy. Rozmawiają z młodzieżą na bardzo ważne kwestie, a głównym tematem są tak aktualne obecnie cyberagrożenia.

Policjanci z kutnowskiej komendy zajmujący się profilaktyką społeczną systematycznie prowadzą z młodzieżą z kutnowskich szkół zajęcia on line w związku z panującą na terenie kraju pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami mając jednocześnie świadomość jak ważna jest profilaktyka dotycząca zagrożeń w sieci. Najczęściej poruszane kwestie to tematyka dotycząca cyberprzemocy i surfowania po Internecie. Podczas zajęć policjantka tłumaczy jak chronić się przed agresją w sieci, zwraca uwagę na najczęstsze przestępstwa oraz omawia zasady odpowiedzialności karnej sprawców takich czynów. Zajęcia takie spotykają się z dużym zaintersowaniem, coraz więcej szkół zgłasza się do nas z prośbą o przeprowadzenie tego typu spotkań z młodzieżą. Zachęcamy do korzystania z tej formy profilaktyki.


 


 

  • policjantka siedzi w pokoju za biurkiem, prowadzi zajęcia on line z młodzieżą, na biurku stoi laptop ono kalendarz, na biurku widać różne dokumenty.